Lokalpolitik

Forhold skal udvikles

Samarbejdet med kommunen trænger til en indsprøjtning.

Kom med på en tur ud i nationalparken, lyder opfordringen fra formanden for nationalparkens bestyrelse til kommunalpolitikerne - her milen ved Lodbjerg Fyr.Arkivfoto

Kom med på en tur ud i nationalparken, lyder opfordringen fra formanden for nationalparkens bestyrelse til kommunalpolitikerne - her milen ved Lodbjerg Fyr.Arkivfoto

- Hidtil har vi været flinke til at komme med høringssvar til hinandens planer, men ambitionen er helt klart at give samarbejdet med kommunen en tiltrængt indsprøjtning. Det siger Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for Nationalpark Thy. Han begrunder det med et ønske om, at nationalparken og dens muligheder kommer højere op på skalaen over emner med kommunalpolitisk bevågenhed. - Vi har et velfungerende samarbejde med teknisk forvaltning, men jeg vil gerne sende et signal om, at vi har et klart ønske om at nationalparken i langt højere grad end nu skal "ind under huden" på politikerne. Den indledende diskussion om en større grad af kommunalpolitisk medejerskab til nationalparken er åbnet med et møde mellem nationalpark, forvaltning og formanden for kommunens udvalg for miljø og teknik, det politiske udvalg, der har tættest føling med nationalparken. - Det er også herfra, vi har fået nogle alvorlige smæk over næsen. Blandt andet i sagen om placeringen af et kommende nationalparkcenter. Men målet må være en diskussion, hvor vi kommer længere og aktivt tænker nationalparken ind i forskellige sammenhænge fra vækstmuligheder i et yderområde til cykelferier og natur- og friluftsprojekter. Mulighederne er mange, jo bedre vi definerer vores fælles interesser, siger Ejner Frøkjær, som har lavet en åben invitation til byrådet til en tur rundt i Nationalpark Thy. En tur, som sagtens kan gentages flere gange. - Overordnet set har vi stor opbakning fra kommunen, men der er mere i det end skåltalerne ved de festlige lejligheder. Målet er helt klart at udbygge det solide, daglige samarbejde omkring fælles mål og fælles interesser, siger bestyrelsesformanden.