Forkastelig

FN/NATO-AFTALE:FN og NATO-sekretariater har udarbejdet en fælles deklaration, som ikke skal offentliggøres, om et fremtidigt samarbejde, underskrevet af de to generalsekretærer, Jaap de Hoop Scheffer for NATO og Ban ki-Moon for FN. Herefter skal NATO stille styrker til rådighed for gennemførelsen af humanitære formål. Ved at vælge NATO fremfor at sammensætte en international styrke svigter FN sin oprindelige internationale fredsskabende funktion og vælger indirekte side i den fornyede kolde krig. FN bør være international, dens militær ligeså, de blå baretter skal ikke afløses af NATO-uniformer. Kai Dalsgaard De Grønne, Lundevej 7, 6990 Ulfborg ruth.dalsgaard@mail.dk