Forkasteligt

JOMFRUHINDE:Jeg har læst noget om, at indvandrerpiger kan blive truet på livet, hvis de går i ægtesengen uden jomfruhinden. Der er så lavet en lov inden for sundhedsvæsenet om at gennemføre en rekonstruktion af falske jomfruhinder. Den lov er efter min mening ganske forkastelig og kan få alvorlige følger for kvinden. Det er jo det rene bedrageri. Når manden på et tidspunkt finder ud af, at kvinden har løjet og bedraget ham, og det gør han, navnlig nu hvor det er fremme i medierne, så tør jeg næsten ikke tænke på, hvad der vil ske kvinden. Denne lov må omgående fjernes, og er der læger, som stadigvæk vover at begå dette bedrageri, skal de straffes hårdt. Hverken vore love eller læger burde begå bedrageri. Jens Andersen medlem af Fremskridtspartiet, Bævervej 6, 9230 Svenstrup J.