Forkert at afskaffe efterløn helt

Jeg synes, at det er rigtigt godt, at vi socialdemokrater får en diskussion omkring efterlønnen, så vælgerne, borgerne og ikke mindst vi selv ved, hvilke holdninger/meninger, vi socialdemokrater har til, om vi skal bevare den nuværende efterlønsordning, eller om vi skal indskrænke ordningen, eller vi helt skal afskaffe efterlønnen.

Velfærd koster penge, og efterløn koster samfundet mange penge, men jeg er uenig med dem, som påstår, at vi ikke har råd til efterløn og andre sociale goder, vi har råd, hvis vi vil, men så skal vi også være indstillet på, at øget velfærd ikke er foreneligt med skattestop eller skattesænkninger. Jeg mener også, der er mange andre årsager til, at Danmark er et dyrt land at leve og prpducere i, her tænker jeg på gebyrer, krav fra forgyldte aktionærer, som kræver endnu mere overskud, og manglende indtægter fra statsvirksomheder, der bliver solgt til udlandet, f.eks. Post Danmark der sidste år gav over 800 mio. i overskud. Nu går noget af overskuddet til aktionærer og ikke til den velfærd for den danske befolkning. Som organiseret tillidsmand hos 3F har jeg et meget ambivalent forhold til at afskaffe efterlønnen. Det var netop blandt specialarbejderne, hvor der før i tiden skete den største nedslidning, og det var også her, hvor der var massearbejdsløshed sidst i 70'erne, hvor efterlønnen blev indført. Brugerne af efterlønnen, før den blev ændret i 1998, var overraskende nok personer med en længerevarende uddannelse, de kortuddannede havde en tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet der lå på ca. 62,3 år. Forklaringerne på, at de kortuddannede – dem, som efterlønsordningen reelt var tiltænkt, kan være mange, jeg tror, det skyldes økonomi, de kortuddannede havde ikke dengang tradition for arbejdsmarkedspension eller andet, der kunne slippe efterlønnen. I dag er forholdene ændret meget på arbejdsmarkedet. Rigtig mange arbejdere er omfattet af en arbejdsmarkedspension, som kan slippe efterlønnen. De mest tunge og nedslidende jobs er rent fysisk blevet lettere, indtræden på arbejdsmarked starter i en lidt senere alder grundet obligatorisk skolegang på 9 år, Flexjob- ordningen – indført af Socialdemokraterne kan beskæftige nogle af dem, som før kun havde et alternativt – efterløn. Men den væsentligt grund til, at jeg overhovedet vil diskutere en ændring af efterlønnen er, at rigtige mange 3F-medlemmer og mange andre LO-medlemmer der pr. tradition har de job, hvor nedslidningen er størst, stemmer på de partier, som mener, at efterlønnen bør afskaffes. Jeg vil ikke under nogen omstændigheder være med til totalt at afskaffe efterlønnen. De kolleger, de medmennesker, der har knoklet på arbejdspladserne, siden de var 15 år og som i en alder af 60 år, har arbejdet mere end 45 år, skal, hvis de er nedslidte, have en værdig tilbagetrækningsmulighed fra arbejdsmarked. Men her starter også det store skisma for alle politikere, for hvis ikke alle skal have efterløn, er der nogen, som er omfattet af ordningen og hvem er det så? Uanset hvilke grupper, vi mener ikke er omfattet, generer vi nogle vælgere, og derfor bliver alle politikere uldne i munden, når dette spørgsmål kommer frem. Jeg har en holdning til, at vi kan ikke sige til dem med de længerevarende uddannelser: "Tager du en lang uddannelse, som gavner vort samfund, skal du ikke regne med efterløn". Derfor skal en reform af efterlønnen også omfatte en uddannelsesreform, hvor vi fra samfundets side går ind og betaler de unge for at tage en længerevarende uddannelse, som i den sidste ende skal sikre, at der er økonomi til den velfærd, vi alle gerne vil have. Vort mål fra socialdemokraternes side er stadigvæk, at mindst 50 pct. af en ungdomsuddannelse skal have en længerevarende uddannelse. Det mål må nødvendigvis følges op med økonomisk hjælp til de uddannelsessøgende, så mener jeg godt, vi kan sige: Vi betaler din uddannelse, men så skal du ikke regne med, at samfundet betaler dig for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du er 65 år. Vagn Flink, Nørregade 23, Rørbæk, er folketingskandidat (S) i Aars-kredsen. E-mail: Vagn-Flink@mail.dk.