Forkert at droppe brandtilsyn i kirkerne

Byggeri 1. september 2004 06:00

DRISTIG PÅSTAND: Beredskabschef Jørgen Hansen, Løgstør, undskylder undladelse af brandtilsyn i kommunens 13 kirker (NORDJYSKE Stiftstidende 18. august) og pointerer, at disse - lidt over en fjerdedel af de ialt 50 lovpligtige tilsyn - ødelægger hans statistik. Måske lidt flot med begrundelsen "Der er færrest mennesker samlet". En dristig påstand al den stund, at der ofte er mange mennesker samlet. Endvidere må man huske på, at ikke alle der kommer i kirkerne er lige mobile. Det er nu svært at forestille sig, at kirkelige brandtilsyn er den store tidsrøver, da der blandt ikke er mange el-installationer eller andet som kan forårsage brand, men muligheden er der, hvorfor ellers krav om lovpligtige brandtilsyn. Med hensyn til Ranum Kirke, som er min nærmeste, vil jeg som medborger i lokalsamfundet skønne, at der årligt er mellem 80 og 100 kirkelige handlinger indbefattet gudstjenester. Der er mellem 20 op til 100, men nogle gange er der væsentlig flere end 100 mennesker samlet. De fleste kirker er solidt byggede stenkirker med ikke så meget brandbart. Andre små kirker har meget træværk og er dermed mere brandfarlige. Fælles for dem alle er dog, at det er uvurderlige bygninger af kulturel og historisk betydning. Det samme med udsmykning og inventar, kalkmalerier, sølv- og messingtøj m.m. Præster, gravere og andre ansatte ved kirkerne er selvfølgelig meget ansvarbevidste folk, der påser at det nødvendige brandslukningsmateriel er i orden og at flugtvejen er frie. Alligevel må det være et stort ønske fra alle - også ikke-ansatte ved kirkerne - at de lovpligtige profesionelle brandtilsyn gennemføres. Dette for både tryghed og sikkerhed. Er uheldet ude kan det meget vel få uoverskuelige konsekvenser, både menneskelige og materielt. Påstanden om færrest mennesker samlet må tilbagevises - og selvfølgelig er alt relativt, siger man, men den holder ikke altid og da slet ikke i denne sammenhæng. Beredskabschefen kunne godt have valgt en delprioritering, således at de mest brandbare kirker blev fremskyndet. Den med helt nedprioritering dutter ikke.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...