Forkert at forringe uddannelser

Danmark har i mange år været verdenskendt for vore gode erhvervsuddannelser. Men de dage, hvor vi kunne bryste os af vore gode håndværkere, er måske snart slut. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre barsler med et nyt forlig om erhvervsskolerne. Her planlægger de at reducere skolepraktikanternes løn til det halve, at tvinge eleverne over på halve uddannelser af discountkvalitet samt at reducere antallet af skolepraktikpladser til det ukendelige. Sidste år blev en rammeaftale om erhvervsskolerne vedtaget. Det betød bl.a., at skolepraktikken skulle reformeres og skæres ned. Det var en af årsagerne til, at vi fra Socialdemokraternes side holdt os ude af forliget. Nu skal forliget så udmøntes i praksis. Partierne forhandler i disse dage eller har allerede forhandlet en endelig aftale på plads. Store dele af indholdet står derfor nu klart. Forliget udhuler på en lang række områder den nuværende skolepraktikordning. Overordnet set vil antallet af skolepraktikpladser blive reduceret fra omkring 5000 i dag til 1200 fremover. Men ikke nok med det. De elever, der ikke får en rigtig praktikplads, kan blive tvunget til at tage en kortere uddannelse. De får altså ikke mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, men må i stedet nøjes med at afslutte enkelte fag. De kortere uddannelser vil betyde en udhuling af fagligheden i erhvervsuddannelserne. Ligesom det vil betyde, at eleverne ikke mere vil have garanti for, at de kan gøre deres uddannelse færdig, når de har påbegyndt den. Problemet er, at uddannelsesgarantien indskrænkes til en kort uddannelse. Eleverne i skolepraktik vil ikke, som i dag, få lærlingeløn som deres kollegaer, der er i almindelig praktik/lærerplads. De må nøjes med SU. Det svarer i mange tilfælde til en nedgang på 5000 kroner om måneden. For voksenlærlinge over 25 år bliver lønnedgangen ekstra dramatisk, da de i dag får en højere løn end lærlinge under 25 år. Og konsekvensen for disse voksenlærlinge kan meget let blive, at de må stoppe med uddannelsen, da de ikke længere kan betale huslejen og forsørge deres familier. Jeg mener, det er helt igennem misforstået, når regeringen, de Radikale og Dansk Folkeparti forklarer den lavere løn til skolepraktikanter med, at eleverne er i skole og derfor skal have SU. De to ting kan efter min mening ikke sammenlignes, da skolepraktikeleverne reelt set passer et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen, nøjagtig på samme måde, som hvis de arbejdede i en virksomhed. Argumenterne holder heller ikke, når regeringen og støttepartierne påstår, at det de prøver er, at presse virksomhederne til at tage flere praktikanter ved at fjerne skolepraktikken, så erhvervslivet selv står med ansvaret for at få uddannet arbejdskraften. Forslaget fjerner nemlig arbejdsgivernes bidrag til elevrefusionsordningen, hvorved det økonomiske incitament hos erhvervslivet til at tage praktikanter, for derved at spare penge i AER-bidrag, fjernes. Der er altså al mulig grund til at tro, at erhvervslivets motivation til at tage praktikanter, når det nye forslag træder i kraft, bliver endnu ringere. Ordningen vil altså ikke skaffe flere, men meget færre elever i praktik. Og en sådan situation vil både være til ugunst for samfundet, der skriger på uddannet arbejdskraft, og for de mange unge, der nu mister muligheden for en uddannelse og dermed en chance i livet. Ligegyldigt hvor meget regeringen og støttepartierne skruer charmen på og lokker med de gode intentioners retorik er og bliver det helt urimeligt at skære i skolepraktikken, så længe over 12.000 elever mangler en praktikplads, og så længe offentlige og private arbejdsgivere ikke lever bedre op til deres ansvar og udbyder tilstrækkeligt med praktikpladser. Rasmus Prehn, Reberbansgade 52 3. sal, Aalborg, er folketingskandidat og byrådsmedlem (S). E-mail: rp-byraad@aalborg.dk