Lokalpolitik

Forkert at give de borgerlige skylden

FRITIDS- OG KULTURLIVET: Ja, hr. Arne M. Jensen, selv om vi ikke repræsenterer samme parti, må jeg medgive, at du ind imellem er utrolig kvik og opfanger de mindste skrivefejl. Og begås fejlen så af en politisk modstander (eller den kommunale forvaltning), ja, så hører vi fra dig, og jeg henviser specielt til dit indlæg af 11. februar 2003, hvor du kommenterer budget 2004. Dine bemærkninger desangående relaterer sig specielt til Multihusprojektet i Thise. Samtlige partier vedtog i enighed budget 2003 og kigger man på investeringsoversigten for år 2003, er der for år 2004 afsat 800.000 kr. til opførelse af hal i Thise. Der var mange anlægsønsker til budget 2004, også en ansøgning fra arbejdsgruppen bag Multihusprojektet i Thise om en forhøjelse af anlægstilskuddet fra 800.000 kr. til 1,3 mio. kr. Af hensyn til kommunens økonomiske situation var det ikke muligt eller forsvarligt at efterkomme disse ønsker i budget 2004, ej heller ansøgningen fra Thise om yderligere anlægstilskud på 500.000 kr. i forhold til det afsatte beløb på investeringsoversigten på kr. 800.000. Nu er det jo nemt bagefter at give V, K og O skylden for, at Thise-Hallen ikke kan realiseres. Du glemmer vist Arne M. Jensen, at i forbindelse med vedtagelse af budget 2004 fremkom der ikke ændringsforslag fra hverken S eller F omkring driftstilskuddet til ”Thise Hallen”. - Her var der fuld enighed blandt alle byrådets partier om et årligt tilskud på 100.000 kr. - Så vist du har kigget på ”Thise Hallens” driftsbudget, vil du også kunne se, at selv med til anlægstilskud fra kommunens side på kr. 1,3 mio kr., vil hallens drift ikke kunne løbe rundt. - Så det man i Thise skal arbejde på nu er at udarbejde et driftsbudget udfra det tilskud, som vi fra byrådets side blev enige om at yde i forbindelse med vedtagelse af budget 2004 og som ca. svarer til det beløb kommunen nu betaler for, at Thise kan benytte de andre haller i kommunen. Engang imellem må man forholde sig til virkeligheden og tilpasse sig samfundet. - Vores familiemønster ændrer sig. Familiernes hverdag er styret af forældrenes arbejdstid og afstand til arbejdsstedet. De typiske 8-16 job erstattes af mere fleksible arbejdstider. Og det betyder også, at familiernes sparsomme fritid prioriteres anderledes. - Far spiller måske badminton, mens mor dyrker aerobic, og børnene går til svømning, spiller teater el. andet. - Ja, alt dette skal foregå på samme tid. Og det betyder, at foreningerne skal kunne matche disse krav, og det er netop baggrunden for, at jeg mener fritids- og kulturbæltet i Brønderslev skal styrkes. Når borgmesteren i sin nytårstale nævner, at Brønderslev skal være kendt for at være: Hverdagsrart familiesmart og oplevelsesnært, så skal det ikke kun være tomme ord, men noget, som borgerne mærker i hverdagen. Og netop det at få en ekstra hal i Brønderslev by, der kan tilgodese flere idrætsaktiviteter, vil være både hverdagsrart og oplevelsesnært for hele kommunens borgere.