Forkert at lette skat

For tiden er der meget tale om topskat. Det forlyder, der er gjort undersøgelser, der helt klart viser, at såfremt der kom mere i lønningsposen, ville skatteyderen arbejde mere. Det skulle så også medføre øget produktion og dermed komme alle til gode, idet det jo var arbejdskraft, man manglede.

Man vil foretage en ufinansieret skattelettelse for højtlønnede på alles bekostning. Jeg har godt nok aldrig hørt noget lignende. Nu er der finanskrise, og der mangles derfor ikke længere arbejdskraft, idet der fyres medarbejdere over alt, arbejdsløsheden stiger, og det siges, at den vil gøre det i nogle år, så en ændring af topskatten er overhovedet ikke relevant. For øvrigt er selve tanken så ganske forfærdelig. De mennesker, der betaler topskat, har så stor indtægt, at de har råd til at betale denne skat. Det er da langt værre med personen med den lille skat. Hvad med pensionisterne i denne tid, hvor alting syntes at være så dyrt? Den lavtlønnede betaler samme pris for alle livets fornødenheder som den højtlønnede. Børnepasning, lys, varme, mad osv. osv. Så derfor mener jeg, at skal der laves skattelettelser, skal det ikke alene være for de rige, men for hele landets befolkning. Man skal ligeledes også tænke på at en skattelettelse vil medføre øgede afgifter og det rammer jo alle. Det er så enkelt blot at hæve bundfradraget for alle. Den gang vrøvl med, at folk vil arbejde noget længere, kan ikke bruges til noget. Kan der vælges mellem frihed og arbejde, vælger man da frihed. For øvrigt er det vel ikke bare de mennesker, der betaler topskat, der skal arbejde mere, det er jo alle, og derfor er det naturligvis alle, der skal være omfattet af en skattelettelse. Det vil dog være det samme som at give S og SF al mulig vind i sejlene. En lempelse af topskatten vil være det samme som at dømme den siddende regering ude.