Forkert at sænke selskabsskatten

Så ville jeg straks bruge det dobbelte.

Skattepolitik 12. december 2004 17:42

Men det er lige præcis det svar, statsministeren har givet. Den ene dag taler Fogh om, at det er nødvendigt at satse på uddannelse og forskning – den næste dag foreslår han at sænke selskabsskatten fra 30 til 28 pct. Til gengæld bliver et kedeligt skattehul lukket, nemlig det, som gav virksomheder ret til at trække påståede underskud i udenlandske aktiviteter fra i Danmark. Det har vi ventet længe på. Til gengæld er det skuffende, at regeringen vil "kompensere" for de ekstra indtægter fra dette skattehul på 2,8 mia kr. ved at sænke selskabsskatten. Derfor vil socialdemokraterne og de radikale foreslå at bruge de ny indtægter på en helt anden måde. Vi vil investere i danskernes fremtid. Vi ønsker at styrke vores langsigtede konkurrenceevne og gavne det miljø, som VK har forsømt så voldsomt de sidste tre år. Vi vil også give almindelige danskere lavere takster på den kollektive trafik og gøre det billigere at køre i miljøvenlige biler. SR-planen har fem andre hovedpunkter, som på alle fem områder skal give et indspark til den fornødne opretning efter tre års bekendtskab med VK-regeringen. Vi vil styrke uddannelserne og forskningen, for de statslige investeringer er ikke steget, fordi der er blevet flere uddannelsessøgende til at dele bevillingerne. Det er det mest fremtidsrettede, et samfund kan gøre for sig selv. Folkeskolen skal udvikles og styrkes ved at hæve kvaliteten i undervisningen, ny og bedre bøger, teknologi og efteruddannelse til lærerne. Herudover skal folkeskoler med sociale og integrationsopgaver have særlige bevillinger, fordi deres opgaver er mere krævende en den gennemsnitlige folkeskoles. Vi vil styrke indsatsen for at få de ledige tilbage i job. Det gælder en målrettet indsats for det voksende antal lønmodtagere, som har oplevet massefyringer. Vi vil have en helhedsindsats over for de ledige og den regionale arbejdsmarkedspolitik med hurtig og effektiv omskoling. En sådan indsats har vi haft før, og det har givet resultater. VK-skattestoppet skal som bekendt betales af nogen. Derfor er gebyrer og takster steget kraftigt, ikke mindst i den kollektive trafik. Vi ønsker at få nedsat taksterne navnlig for pendlerne, hvor prisen sættes ned med omkring 25 pct. Endelig vil vi gøre det billigere at køre i bil – vel at mærke i miljøvenlig bil. Man kan drøfte, hvordan man skal sætte registreringsafgiften for miljøbiler ned, men vi satser på at gøre disse typer henved 10.000 kr. billigere end nu. Regeringens forslag er i stedet at lette selskabsskatten. Det forekommer underligt, for den danske selskabsskat ligger i forvejen lavere end EU-gennemsnittet. Men den skattelettelse er der ingen, der har forlangt. Den stemmer heller ikke med statsministerens ønske om at gøre Danmark til "det mest konkurrencedygtige land i verden". De socialdemokratisk-ledede regeringer i 1990"erne har allerede sat selskabsskatten ned til et niveau, som ikke belaster konkurrencen. Men en lavere selskabsskat vil bare give de danske banker og forsikringsselskaber en ekstra gevinst på 700 mio. Ligeledes vil op mod 500 mio. kr. gå direkte i lommerne på A.P. Møller, Texaco og Shell, som alle tre i forvejen har god indtjening fra olien i Vesterhavet. Det giver ikke megen ekstra konkurrenceevne. Man lukker ét hul og kompenserer dem, som udnytter skattehullet helt urimeligt. Skattehullet skal selvfølgelig lukkes, men det er langt bedre at bruge provenuet udvikle det danske samfund og skabe flere arbejdspladser. Det gør SR-forslagene, som samtidig vil være en del af partiernes fælles gods i den valgkamp, vi allerede befinder os i. De seks forslag er ganske enkelt den kommende SR-regerings første prioritering, når eller hvis et borgerligt flertal afviser at beskæftige sig med dem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...