Forkert at skabe store pengetanke

Udtrykket "boligspekulation" har unægteligt fået en ny betydning. For to ud af tre såkaldt almene boligselskaber spekulerer åbenlyst i lejerne. I stedet for at kræve en leje, der - som loven kræver det - kan holde budget og regnskab i balance, puger selskaberne sammen i pengetanke. Og dét i en grad, så lejere i knap en tredjedel af bolig-afdelingerne betaler over 1000 kroner for meget i husleje. Det er en usædvanligt billig undskyldning, at det kommer lejerne til gode, at boligselskaberne henter renteindtægter hjem på store formuer. For hvis lejerne ønsker at spare op, kunne de jo selv gøre det på privatkonti. Her kunne de anbringe de penge, som de sparer ved at betale en væsentligt lavere husleje.