Forkert at skyde skylden på EU

Manglende rettidige omhu har ført med sig, at flere smågrise er blevet eksporteret og genimporteret og tusinde slagteriarbejder i kødindustrien har mistet deres arbejde

KØDKONTROL:Manglende rettidige omhu har ført med sig, at flere smågrise er blevet eksporteret og genimporteret og tusinde slagteriarbejder i kødindustrien har mistet deres arbejde, samtidig med at flere tusinde er ramt af sygdomme fremkommet gennem sygdomsbefængt, importeret kød. Hvad er regeringens svar på den manglende rettidige omhu? Jo, at det er EU's skyld. I et land, hvor fødevarekontrollen går op i, om papirer er rigtigt udfyldte, og temperaturer er kontrolleret, går de ikke op i, om der er sygdomsbefængt kød i montren. Det er det rene hykleri at give EU skylden herfor. Fordi man i henhold til EU-domstolen ikke kan pålægge kødimportøren oplysningspligt om importen af kød. EU har ikke sagt, at de, som køber kødet fra kødimportøren, ingen ret og pligt har om at sikre, at det, der sælges i deres butikker eller som bearbejdede varer i restaurationer mv., ikke er sygdomsbefængt, med andre ord kontrolleret efter danske foreskrifter. Det kan aldrig vedkomme EU. Det vedrører alene danske regler. For os danskere er det derfor tragisk, at man prøver på at give EU skylden for, at de danske kontrolregler ikke sikrer som med dansk produceret kød, at det har en dansk fødevarekontrols godkendelse for, at det ikke er sygdomsbefængt. Det er fremført, at de store omkostninger med fødevarekontrol i Danmark er skyld i den stigende mængde importeret kød, som netop ikke er konkurrencedygtigt, fordi der ikke er kontrol med kødet i samme omfang i de lande, hvor kødet importeres fra. Dette er situationen, når jeg startede med at sige, at der ikke er udvist rettidig omhu. Er det, fordi det kan ikke være rigtigt, at stigende sygdomsudgifter og mistede arbejdstimer i en tid, hvor regeringen taler meget om at bekæmpe de stigende sygdomsudgifter, kan lade udviklingen accelerere som det sker med det udenlandsk importerede kød? Efter man fik af vide af EU Domstolen, at kødimportører ikke har oplysningspligt i forbindelse med import af kød, en anden undskyldning er, at de store supermarkedskæder i højere grad selv og fordeler kødpartierne fra centrale midlertidige lagre, hvor kødet kun ligger i kort tid inden videretransporten til butikkerne. Kombineret med, at Fødevarestyrelsen kun har mandat til at undersøge en vis procentdel af kødpartierne hos den enkelte importør, har været med til at besværliggøre kontrolarbejdet, siger Fødevarestyrelsen, som derfor ikke kunne overholde målene i resultatkontrakten på dette punkt i 2007, lyder det i afvisningen af, at styrelsen har droppet 223 kontroller. Når det er undskyldninger er det fordi, at samtidig med de dårlige undskyldninger lover styrelsen, at det ikke gentager sig i år.