Forkert at spare på skoler første år med ny kommune

I forældrebestyrelsen er der frygt for konsekvenserne af skolebesparelserne. Arkivfoto

I forældrebestyrelsen er der frygt for konsekvenserne af skolebesparelserne. Arkivfoto

BESPARELSER:Skolebestyrelsen på Dronninglund Skole har på sit seneste møde drøftet udkastet til budget 2007 for Brønderslev-Dronninglund Kommune, og ønsker derfor at udtale følgende: Skolebestyrelsen finder det yderst uheldigt, at det i kommunesammenlægningsåret er nødvendigt at finde besparelser, der betyder serviceforringelse på skoleområdet i den nye kommune. Den nye kommune har en vision om ”Danmarks bedste folkeskole”. Den vision synes vi harmonerer meget dårligt med at starte med at skære i skolernes budget. På Dronninglund Skole betyder de varslede besparelser helt konkret: En reduktion på næsten en hel lærerstilling (ca. 1260 timer). Det betyder mindre tid til skole-hjem-samarbejdet, mindre tid til efteruddannelse af lærere samt mindre tid til undervisning af den enkelte elev. Alt indenfor pædagogisk-psykologisk-rådgivning bliver der minde tid til at støtte om de svageste elever på deres skole. De elever, som måske har allerhårdest brug for støtte. Mere snavs i krogene, idet besparelserne på rengøringsområdet betyder cirka en halv stilling mindre på Dronninglund Skole. Dette giver et dårligere arbejdsmiljø for vores elever. Vi er i skolebestyrelsen godt klar over den vanskelige økonomiske situation, den nye kommune befinder sig i. Men vi vil meget gerne opfordre politikerne til at gøre sig konsekvenserne af de foreslåede besparelser på skoleområdet klart. Den nye kommune vil gerne være kendt som en god bosætningskommune – en kommune, hvor nye børnefamilier/skatteydere har lyst til at slå sig ned. Men at starte med at skære i budgettet for skoleområdet mener vi har den præcis modsatte virkning. Nemlig, at folk, specielt børnefamilier, ikke føler sig tiltrukket til at bosætte sig i Brønderslev-Dronninglund Kommune.