Detailhandel

Forkert at stoppe driftige købmænd

Hvis den danske lov skulle indrettes efter de små bysamfund, ville mange ting gå i st

å. Når det så er sagt, har jeg stor respekt for, at detailhandlen i de mindre byer skal trives. Derfor må Peer Risagers indlæg (6.9.) være udtryk for at han ikke kender til den analyse, som netop Erhvervsministeriet udarbejdede i foråret 2000. Den viser klart, at de små butikker ikke vil lide under en liberalisering af lukkeloven. Den lov, som i dag er så konkurrenceforvridende, at EU bør kikke på den. De små butikker, som ikke har forberedt sig på generationsskiftet, vil lide døden under alle omstændigheder, og man skal ikke anvende lukkeloven som argument. De samme argumenter var fremme, da debatten om lang lørdag blev sat ind i 90'erne, og det er beviseligt, at den liberalisering ikke har slået mange butikker ihjel. Der er ingen, der tvinger nogen til at holde åbent, de kan blot holde lukket, hvis de vil og ønsker det, men hvorfor skal en lov forhindre driftige købmænd muligheden? Jeg minder om, at vi er i år 2004 også i Nordjylland.