Forkert at straffe dem, der ikke kan arbejde

Aldrig så snart har partiet Venstre bekendt kulør ang. fordelingspolitikken, før et nyt parti meldt sig på banen, ved navn Liberalisterne. Ét af partiets mærkesager er fastfrysning af overførselsindkomsterne. Altså endnu et parti, som vil fastholde eller øge ulighederne i samfundet.

Selvfølgelig er idealet ikke, som i det hedengangne kommunistiske Sovjet Unionen, at alle skal være lige. De der har læst i mange år, f. eks. til kemiingeniør eller andet, skal selvfølgelig også have noget ud af at læse så i mange år. Der skal være et incitament til at dygtiggøre sig. Men derfor kan man godt undre sig over, at mennesker der er vigtige for samfundet, skal have så lille en løn. F. eks. er ét af de mest oversete jobs i dette land rengøringsjobbet. Alle i samfundet ved, hvor vigtigt dette job er. Hvis ikke der bliver gjort ordentlig rent på sygehuse, i kantiner, i catering køkkener osv., går det ud over hygiejnen. Desuden har rengøringspersonalet ubekvemme arbejdstider. Alle der er iværksættere, der måske har risikeret hus og hjem, og har mange i beskæftigelse, og sikrer deres ansatte en anstændig løn og gode arbejdsvilkår, har naturligvis fortjent at få noget ud af deres indsats. Selvfølgelig giver noget sådant grobund for misundelse. Vi lever vel i jantelovens land? De liberale teser som "Når det regner på præsten, drypper det på degnen" og "Enhver er sin egen lykkes smed" holder ikke en meter. Det første citat blev flittigt brugt, da der var hoveri bønder til. Da fik bønderne at vide, at når det gik herremanden godt, gik det også dem godt. Hvad det sidste citat angår, forudsætter det, at vi alle er født lige, altså har lige vilkår. Det er langtfra tilfældet. Selvfølgelig er der nogle, der har brudt den såkaldte sociale arv, men det er langtfra alle. Beskæftigelsesministeren siger, at det skal kunne betale sig at arbejde. Ja, det skal det også, hvis altså der er noget arbejde at få, men de fleste af dem der er udenfor arbejdsmarkedet er uden skyld i, at de er der. Mange er arbejdsløse fordi deres arbejdsplads er lukket. Det er der mange eksempler på her i Nordjylland. Hvad med os, der er på førtidspension? Man kommer ikke uden videre på førtidspension. Mange kommer i arbejdsprøvning igen og igen. Det ene nederlag efter det andet. Det er ikke lige det, man har brug for i den situation. Hvis man er født med eller har fået et handicap således, at man ikke kan arbejde, hvorfor skal man så resten af sin tid kun lige have så lidt, at man kan overleve? Der var nazisterne sådan set mere "ærlige": De som ikke kunne arbejde, kunne ligeså godt blive ryddet af vejen. De var uproduktive. De lå kun de andre til byrde. Jo, selvfølgelig er der ulighed. Det vil der altid være, men hvorfor skal man straffes økonomisk, fordi man ikke kan arbejde, og hvorfor skal et job som "rengørings konens" lønnes så dårligt?