Forkert at tillade energigriseri før krise

På trods af, at vi måske nærmer os en energikrise, er det stadig tilladt at køre streetrace, traktortræk og motorløb. Det er ikke så meget spørgsmålet om den mængde brændstof, der bruges hertil - det er mere spørgsmål om den holdning, der ligger bag. I øvrigt er der nok mere fornuftige og sunde interesser.

Privatbilisme nyder fremme på bekostning af den kollektive trafik, hvilket gør livet vanskeligt for miljøbeviste og dårligt stillede borgere som ældre og studerende. Regeringen har netop lavet et nyt oplæg til overgang til vedvarende energi. Der er et visionsløst oplæg, der nærmest kun lader markedskræfterne råde. (Livskvalitet og renere miljø og færre naturkatastrofer regnes ikke med her). Den tiltagende globalisering af verdenshandlen og turismen og hermed mere transport burde der lægges en dæmper på ved at påføre skibs- og lufttrafik en passende brændstofafgift ligesom biltrafikken. Indtægterne herfra kunne evt. finansere FN. (I øvrigt mener jeg, at republikken burde udråbes - dog ikke, medens Fogh leder).