Forkert at udskyde beslutning om flytning af aktivklasse

AKTIVKLASSE:Som jeg tidligere har bemærket, vil vi i forbindelse med oprettelsen af en storkommune blive nødt til at "sluge kameler". Fire kommuner, der indtil nu har drevet hver sin "forretning" og nu skal indrette sig efter hinanden, må kunne byde på konflikter. Men det er at gå over strgen, at kulturudvalget i Aabybro nu udskyder sin beslutning om placering af den såkaldte aktivklasse på Ulveskov Skole i Birkelse med henvisning til den kommende kommunesammenlægning, omtalt i NORDJYSKE 4. september. Tidligere har jeg ud fra en politisk vurdering støttet aktivklassens placering på Aabybro Skole øst.At jeg nu går ind for en placering på Ulveskov Skole skal ses i lyset af fagfolks anbefalinger. De to involverede skoleledere samt Pædagogisk Psykolgisk Rådgivning og lærerne og pædagogerne omkring klassen anbefaler en flytning til den mindre skole og dermed mere overskuelige omgivelser. Bortset fra, at det er urimeligt over for de børn og forældre, det drejer sig om, er der nu med henvisning til eventuelle kommende drøftelser truffet en politisk beslutning på det pædagogiske område. Kulturudvalget overser åbenbart, at der netop på dette område er tale om et mangeårigt samabejde mellem de fire kommuner.Det kan næppe forventes, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning vil svaje som et siv i vinden, blot fordi kommunerne nu lægges sammen. At udskyde en flytning er ikke at sluge kameler (de skal nok komme), men at undlade at lytte til eksperterne og se bort fra børnenes bedste.