EMNER

Forkert beregning af vinterarbejde

Flere fejl førte til klagenævns klare, principielle afgørelse

HJØRRING:Flere fejl i licitationen over renoveringen af plejehjemmet i Fynsgade, førte til, at Klagenævnet for Udbud kom med en meget klar afgørelse. Nævnet afgjorde, at HP-gruppen burde have haft opgaven. Kun 6000 kroner skilte det vindende NCC Constructions tilbud på 25.550.000 kroner fra HP-Gruppens tilbud på 25.556.000 kroner. I tilbuddet fra NCC var der taget forbehold for udgifterne til vinterarbejde. Disse udgifter var altså ikke beregnet præcist i tilbuddet. Men så har udbyderen af arbejdet - i dette tilfælde kommunen - pligt til at foretage et skøn. Ellers får NCC en fordel i konkurrencen med HP-gruppen, der havde kalkuleret udgiften i sit tilbud. Kommunens bygherrerådgiver COWI beregnede NCCs vinterudgifter til 175.000 kroner, men nævnet vurderer, at det er alt for lavt, og sætter selv en pris på 380.000 kroner. Dette beløb skal altså retteligt lægges til NCCs bud, der derefter bliver væsentlig højere end HP-gruppens. Beregninger af den slags vinterforanstaltninger følger er vejledning fra Bygge- og Boligstyrelsen og Vinterbekendtgørelsen. Men dem fulgte COWI ikke. COWIs beregninger er altså i strid med disse vejledningen og Vinterbekendtgørelsen. COWIs tekniske rådgiver indrømmede under klagesagen, at det var en forglemmelse. Kommunens overholdt altså ikke reglerne og regnede desuden forkert, så NCC fik en konkurrencemæssig fordel. Kommunens tekniske direktør Andreas Duus var indkaldt til sagen i klagenævnet i København. - Det er jo altid påstand mod påstand i disse sager. Kommunen havde vurderet vinterforberedelserne lavt, da meget af arbejdet foregår indendøre, men det var nævnet altså ikke enige med os i, siger Andreas Duus. Han vil nu afvente afgørelsen af erstatningsspørgsmålet til maj. - I heldigste fald skal vi kun af med de 30.000 kroner, som vi er blevet pålagt at betale i sagsomkostningerne, men det kan også blive en procentdel af entreprisesummen. Vi får se, siger Andreas Duus. HP gruppens advokat, HolgerSchöer fra Kormann Reumert i Århus, mener ikke, at kommunen slipper med kun at betale sagsomkostningerne. - Sædvanen er i denne type sager, at vinderen af sagen er berettiget til den tabte avance, fordi de ikke fik opgaven. Klagenævnet er tilbøjelig til at følge den påstand som klager har fremsat, lyder Holger Schöers vurdering. I alt fire virksomheder bød på renoveringen af Fynsgade: NCC Construktion Danmark A/S, HP-Gruppen A/S, J&B Enterprise A/S, Arne Andersen Vrå A/S.