Forkert billede

TV 2 Nord bragte i sidste uge et indslag om, at handicaphjælpere var gået flere tusinde kroner ned i løn om måneden. Jeg synes ikke, at TV 2 Nord kom hele vejen rundt, og indslaget kunne godt give et forkert billede af overenskomsten.

I 2010 indgår FOA og 3F en fællesoverenskomst med Dansk Erhverv. Overenskomsten har været lang tid undervejs. Desværre er det sådan, at kommunerne, der udbetaler lønnen for de handicappede, ikke er bundet af overenskomsten, og vi oplevede, at mange Kommuner valgte ikke at udmønte i forhold til overenskomsten, hvilket havde den betydning for de virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen, og de handicappede der valgte at indgå en tiltrædelsesoverenskomst, ikke fik den nødvendige økonomi fra Kommunerne. Brønderslev Kommune valgte i 2010 at udmønte den økonomi som overenskomsten kostede. Efter henvendelser fra arbejdsgivere valgte FOA og 3F at lave en ny overenskomst midt i overenskomstperioden. Den trådte i kraft den 1. marts 2011. Den overenskomst kom til at ligge meget tæt på den overenskomst der er gældende for de medlemmer der er ansat indenfor social- og sundhedsområdet i Kommunerne. Byrådet i Brønderslev Kommune valgte også i 2011 at udmønte økonomi i forhold til overenskomsten. "Vi kan aldrig være stolte af en overenskomst, som betyder, at nogle medlemmer går ned i løn. Men vi mener, det er altafgørende, at vi har en overenskomst, som Kommunerne accepterer, og som dermed kan danne udgangspunkt for forhandlinger i fremtiden". Det er korrekt, at de handicaphjælpere der udelukkende er ansat i dagtimerne, vil opleve en lønnedgang, men for en handicaphjælper der arbejder på alle tider af døgnet, fordelt over alle ugens dage, så betyder den nye overenskomst en lønstigning på over kr. 500,00 om måneden. Udover ændringer i timeløn og i tillæg så indeholder den nye overenskomst flere fordele for handicaphjælperne. Blandt andet ret til løn under sygdom efter otte uger, hvor det tidligere først skete efter et halvt år. Handicaphjælperne får også 0,6% mere i pensionsindbetaling med den nye overenskomst - og derudover skal arbejdsgiveren betale hele pensionen, hvor den ansatte tidligere selv skulle stå for en tredjedel. Læs mere om den nye overenskomst på www.foa.dk/handicaphjaelper.