EMNER

Forkert menneskesyn hos VK

Regeringens afskaffelse af gruppeeksamen samt deres forslag om offentliggørelse af de studerendes evaluering af underviserne er baseret på to modsatte menneskesyn.

Først antager de kloge mænd på Christiansborg, at studerende vil snylte og bluffe sig gennem uddannelsen ved enhver lejlighed, hvorefter det pludselig antages, at de er voksne ansvarlige mennesker, der objektivt kan (og vil) evaluere underviserne. Hvis de studerende er som først antaget, vil undervisere der afkorter timerne ved enhver lejlighed, pludselig komme til at fremstå som dygtige undervisere. Er de studerende som sidst antaget, må de også have klarsyn nok til selv at kunne administrere freeriders. Jeg er tilhænger af det sidste menneskesyn og mener dermed, at afskaffelsen af gruppeeksamen er politisk indgriben, hvor den ikke hører hjemme. Helge Sanders "Alle har ret til en individuel karakter" er en ufunderet hentyden til, at gruppeeksamen ikke leverer en individuel karakter. Jeg vil i stedet påstå "alle får en individuel karakter ved at gå til gruppeeksamen". Det er forundrende, hvordan Sander og Haarder i deres "Centrale Planlægningsbureau", kan afskaffe en velfungerende eksamensform som gruppeeksamen, og samtidig bevare de fire timers skriftlige eksamener, hvor man, med hele pensum foran sig på bordet, skal svare på en række spørgsmål. Hvordan i alverden kan de mene, at censorerne ikke kan skelne mellem hvad den ene og den anden studerende kan, når de godt kan skelne mellem hvad den studerende kan, og hvad han har slået op i bogen? Regeringens skepsis over for gruppeeksamen og implicitte forkærlighed for skriftlige eksamener kommer tydeligt til udtryk ved den uforståelige præference for udenadslære, som den nye karakterskala viser. Nu er det ikke længere "den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation", der er målet, men derimod "den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler". Der vil uden tvivl blive mange flotte karakterer i de skriftlige eksamener. Det er klart, at det vil hjælpe de danske studerende at have et internationalt anvendeligt eksamensbevis, men det er ærgerligt, at det skal ske ved at sætte karakterskalaen en hel generation tilbage i tiden. De ledere, dette land er velsignet med, har en teori om, at det er job ved siden af studiet, der afholder de studerende fra at blive færdige på normeret tid. Den holder heller ikke. Studerende, der bruger ekstra tid, bruger ikke denne på 3., 4., eller 7. semester, men på 10. hvor de skriver speciale. Det er meget interessant, at dette problem ikke er så stort i Aalborg. Umiddelbart vil jeg gætte på, at der er fordi de studerende her er vant til at arbejde problemorienteret. Måske skulle man overveje at give de studerende incitament til at gøre mere ud af det problemorienterede tidligere i studiet, eksempelvis ved at indføre en "gruppeeksamen", hvorved de opgavens helhed får forrang fra den individuelle studerendes karakterjagt.