Lokalpolitik

Forkert prioritering i byrådet

GIGANTIUM: "Gigantium Arena" har været til en længere debat i Byrådet. En arena, som ifølge Kristendemokraternes Inge Ibsen Fomcenco ligger plaseret på "Lars Tyndskids Mark", en udtalelse som hun dog senere udglattede en del. Men mon det bliver det kommende boligområdes stednavn? Byrådet vedtog at skyde nok et stort millionbeløb i Gigantium, denne gang 19,1 million kroner. Samtidig venter 2 skøjtehaller i området, uden at byrådet overhovedet har haft den længe lovede svømmehal i Aalborg Øst med i billedet. Det mener Borgerlisten er en forkert prioritering. Vi mener at byrådet burde have stået ved sit løfte til borgerne i Aalborg Øst og byggede en mindre svømmehal først, og derefter - sammen med private investorer (AaB og lignende) bygger skøjtehal. Debatten viste en stor interesse for økonomien i Gigantium. Det er glædeligt at byrådet i den grad ser efter den slags, inden de stemmer for. Men spørgsmålet er så, om den samme diskussion opstår omkring det kommende "Musikkens Hus", og et eventuelt driftunderskud i dette? Det var ønskeligt, om byrådets medlemmer havde bekymret sig lige så meget om driftøkonomien i "Musikkens Hus", men her har der været tavshed fra samtlige partier. Her mener vi i Borgerlisten, at driftøkonomien burde fremlægges åbent, og at man samtidig tager stilling til, hvem der skal betale en eventuel overskridelse af anlægsbudgettet. Vi mener stadig, at Musikkens Hus er et overflødigt prestigeprojekt, men det mener altså ingen i det nuværende byråd. Socialdemokraternes Mai-Britt Iversen valgte at træde tilbage som gruppeformand i protest mod budgetforliget. Hun mener, at der er afsat for lidt penge til ældreområdet, og udsatte børn. Vi vil da med interesse følge med i, om hun får ret. For der kan jo være noget om, at "man" har travlt med store nye projekter, men glemmer at vedligeholde de gamle. Vejene forfalder, og det bliver nok ikke bedre, når Aalborg bliver større, og yderområderne bliver gang på gang glemt. Tiden må vise, om det bliver bedre med det nye forlig. Men at en ledende Socialdemokrat råber højt om forsømmelser på ældreområdet i det nye budget, giver i alt fald stof til eftertanke. I Borgerlisten skal vi nok holde øje.