Forkert syn på ledige

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen farer hele tiden rundt for at gøre livet surt for de ledige medlemmer, der ikke er i job af en eller anden årsag.

Det er efterhånden lykkedes ham og arbejdsgiverforeningerne at få en helt forkert holdning til at blomstre i Danmark; nemlig, at de sidste ledige ikke vil arbejde. Og at det er meget bedre med udenlandsk arbejdskraft. Lige nu er det de supplerende ledige, der står for tur ¿ og mærkeligt nok ikke, at arbejdsgiverne ikke ansætter på fuld tid. Her er rigtigt mange offentlige virksomheder den store ¿synder¿ ved kun at ansætte på nedsat tid. Vil vi have alle ledige i arbejde, må vi være parat til at tilføre dem de fornødne kompetencer. Årsagen til ledigheden er jo, at de ikke har de kompetencer, virksomhederne eftersøger. Kunne vi få virksomhederne til at kikke i krystalkuglen og komme frem med de behov for kompetencer, de ser i deres egen virksomheds udvikling på både kort og længere sigt, vil vi i LO-fagbevægelsen gerne være med til at få både de ledige og beskæftigede medlemmer tilført disse kompetencer. Derved udvikles virksomhederne, medarbejderne, de kommende medarbejdere og ikke mindst samfundet. Alle ved jo, at livslang udvikling/uddannelse er kommet for at blive. Jeg ved godt, at virksomhedernes negative argumenter er, at de har brug for alle medarbejdere. Vi har alle tiders muligheder i den nye jobrotationsordning som stort set ikke bruges. LO-fagforeningerne skal nok være med til at synliggøre uddannelsesbehovet over for medlemmerne, så de kommer til at tro endnu mere på egne evner til at kunne uddanne sig. For at få den personlige succes, mener jeg der skal startes med de almene læse/stave-færdigheder, for det grundlæggende skal være på plads. LO-fagforeningerne er også klar til at være med til at bruge tillidsmandssystemet, så der kan komme kompetente uddannelsesambassadører ude på den enkelte virksomhed. Denne opgave løses efter min mening bedst, hvis vi arbejder sammen og ser konstruktivt fremad. LO-fagforeningerne er klar!