Skagen

Forkert titel

SKAGEN:I avisen forleden gav vi John Jensen, Kystdirektoratet, er forkert titel. Vi fik ham "forfremmet" til vicedirektør, og det er ikke rigtigt. John Jensen er kystkonsulent og er iøvrigt den, der har kystsikringen ved Skagen som et af arbejdsområderne. Derimod er det ganske vist, at Kystdirektoratet 1. oktober får ny direktør. Med udgangen af september fratræder Per Roed Jakobsen stillingen som direktør for Kystdirektoratet for at gå på pension, og han afløses af civilingeniør Jesper Holt Jensen. Jesper Holt Jensen har været ansat i Kystdirektoratet siden 1990, og han blev i 2001 udnævnt til sektionsleder.