Jernbaner

Forkert udlægning af gamle trafiktal

KOLLEKTIV TRAFIK: Jeg har følgende kommentar til debatindlæg fra Else Bang-Andersen, i NORDJYSKE 15. december under overskriften" Busserne igen-igen-godt man har bil" Else Bang-Andersen indleder sit indlæg med at nævne, at hun lige har hørt i radioen, at nærbanen i Aalborg ikke har haft den tilsigtede virkning, nemlig at formindske privatbilismen i byen. Jeg kender ikke DR Nordjyllands grunde til den helt negative udmelding i radioen mandag - for dem der hørte det fulde indlæg mandag aften kl. 17:35 udover de korte indslag over dagen, må undringen være dobbelt stor - for de negative udmeldinger i løbet af dagen havde øjensynligt ikke baggrund i de interviews, der var gjort med brugerne af nærbanen. Må jeg ikke slå fast, at der ikke er offentliggjort passagertællinger siden Trafikstyrelsen udgav sin store rapport om Aalborg Nærbane i maj 2004 - og den gang fastslog DR Nordjylland - godt nok via en anden journalist - at nærbanen var en succes. Med baggrund i den samme rapport er DR Nordjylland nu øjensynligt nået til den stik modsatte konklussion - at dømme efter indslagene med assistance fra en trafikekspert, der åbenbart først har fået tid til at læse rapporten her mere end et halvt år efter udgivelsen. Trafikeksperten og DR Nordjylland gør sig skyldig i en sammenblanding af tallene fornye passagerer på nærbanen - og de passagerer, der tog toget i forvejen og nu evt. bare kan bruge en nærmere station. De sidste kan af gode grunde ikke tilregnes til dem, der kørte i bil før - derfor er den korrekte procentdel tidligere bilbrugere ikke under 10 procent som nævnt i indslaget, men som der står i rapporten 15-20 procent. Rapporten kan findes på www.trafikstyrelsen.dk og i rapporten er også anført formålet med etableringen af nærbanen, nemlig blandt andet at styrke den kollektive trafik. Debatgrundlaget - og debatniveauet håber jeg - omkring nærbanen vil blive løftet væsentligt, når der sidst på vinteren kan offentliggøres nye grundige tælletal for nærbanen - og for den kollektive trafik i det hele taget. (forkortet af red.)