Forkerte oplysninger

Svar til Ove Hartman Rømer vedr. handicapbevillinger. Tak for dit indlæg 8.1.

HANDICAPBEVILLING:Svar til Ove Hartman Rømer vedr. handicapbevillinger. Tak for dit indlæg 8.1. Jeg har nu ikke skrevet, at du er en vred, negativ person. Jeg skrev, at jeg har forståelse for, at sygdom kan være årsag til, at man ser mere negativt på tilværelsen, men dit svar har overbevist mig om, at det heldigvis ikke er tilfældet for dig. Du spørger, om det er kommunernes ansvar, at der investeres 167 mio. kr. i 2007 på handicapboliger. Hertil kan jeg klart svare ja, det er udelukkende byrådenes og kommunernes opgave og ikke statens. I de referencer, du henviser til, står der, som du korrekt har oplyst, at investeringer inden for handicapområdet er faldet fra 481 mio. kr. i 2001 til 167 mio. kr. i 2007, oplysninger, der er skrevet af journalist ved DR, Simon Ankjær Andersen, men denne journalist har ikke gjort sit hjemmearbejdet ret godt, måske bevidst, for journalister har jo også en politisk holdning. Han bruger oplysninger, som han har modtaget fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd, et politisk organ, (AE-rådet), skrevet af Martin Madsen. AE-rådet er Socialdemokratiets talerør og har som sin fornemmeste opgave at sende negative signaler om VK-regeringen. Martin Madsen skriver retfærdigvis, at det oplyste beløb for året 2007, kun er investeringer foretaget i kommunerne, hvorimod de foregående år dækker investeringer i både stat, amt og kommuner. Denne oplysning gør jo, at beløbene ikke kan sammenlignes, det fortæller ingenting om udviklingen, og spørgsmålet er, om der overhovedet er tale om nedskæringer, når det ikke fremgår, hvad kommunerne har investeret tidligere, men denne oplysning hopper Simon Ankjær Andersen let og elegant over, det vil jeg tillade mig at kalde meget dårlig journalistik. Finansministeriet har således ikke bevilget 167 mio. kr., men ud fra de indberetninger, der fremsendes fra kommunerne i forbindelse med ansøgning om optagelse af lån til handicapboliger, er de kommet frem til det nævnte beløb, og det må jeg så stole på er rigtigt, men det undrer mig, at Hjørring Kommune i 2007 har foretaget mere end 20 pct. af alle investeringerne på landsplan, det ser ikke logisk ud, for selv om vi gerne vil være godt med, så er vi trods alt kun 1 ud af 98 kommuner. Nu skal man være opmærksom på, at det er på ingen måde er handicapboliger, der belaster kommunernes budgetter, boligerne lånefinansieres, og beboerne betaler husleje og modtager boligsikring som alle andre borgere, så der er kun servicearealerne, der er en kommunal opgave, men her får man tilskud fra staten, så reelt er der ingen incitament til ikke at bygge gode og tidssvarende boliger til handicappede. Skulle der være nogen, som føler, kommunerne ikke lever op til deres ansvar, er det således ikke relevant at rette kritikken mod vores udmærkede Statsminister, da det som ovenfor er kommunernes ansvarsområde. Er man ikke tilfreds med hjemkommunens indsats, kan man jo passende tage emnet op i forbindelse med kommunevalget 17.11.