Forkerte oplysninger

Kommentar til Freddy Lunds indlæg 9.11. Jeg ved ikke, hvor du har dine oplysninger fra, men de er i hvert fald forkerte, hvad CO2 angår.

I koncentrationer i atmosfæren på 5 pct. og derover er CO2 giftig og livsfarlig for dyr og mennesker (se evt. miljøorganisationen Noahs hjemmeside om CO2). Dette faktum er en af mange grunde til, at vi kæmper så hårdt for at afværge lagringen af flydende CO2 i undergrunden. Det er sandt, at uden CO2 ville alt liv på Jorden ophøre, men der har i millioner af år været balance i CO2-udledningen, og hvad grønne vækster kunne optage. Den balance er der ikke mere. Jordens grønne vegetation kan ikke optage den overvældende mængde menneskeskabte CO2. I øvrigt er Limfjorden og limfjordslandet både søndenfjords og nordenfjords sæde for flere tikkende miljøbomber. Vi har kemikaliefabrikken Cheminova ved Agger Tange. Et tryk på den korkerte knap, og alt liv i og ved fjorden udryddes. Længere østpå ved Lille Thorup har Dong Energy et naturgaslager liggende, som ønskes udvidet, hvilket indebærer udledning af 17.000.000 tons salt. Resultat: Alt liv i fjorden uddør. Fortsætter vi østpå, kommer vi til det famøse Vedstedplan-område, hvor Vattenfall vil lagre flydende CO2 i undergrunden på et 204 km2 stort område - en endnu uprøvet teknologi. Foruden disse tre potentielt tikkende miljøbomber er limfjordslandet spækket med vindmøller i vådområder. Når man graver, borer, dræner eller i det hele taget bearbejder vådområder og tidligere vådområder, dannes der store mængder giftigt CO2, så den farlige grænse på 5 pct. må snart være nået i det nordlige Jylland. Derfor er det påfaldende, at der hetzes så meget på det for os livsvigtige landbrug. Alternativet ville være, at vi skulle importere fødevarer fra steder, hvor restriktionerne mod landbrugets forbrug af kunstgødning, sprøjtemidler, gmo-afgrøder (Gud forbyde det) er langt lempeligere end her, og som industrien i parentes bemærket har tjent milliarder på. Disse fødevarer skulle så transporteres på forurenende containerskibe og lastbiler. De ovenfor nævnte potentielle miljøbomber er langt mere skadelige for vandkvaliteten, end landbruget nogensinde har været. Når hertil kommer, at den positive CO2-effekt ved vindmøller er ikke-eksisterende, så har den hysteriske vindmøllesatsning kun to formål, og det er, som du også anfører, at hælde milliarder i vindmølleindustriens/aktionærernes bundløse kar og at ødelægge landskaber, eksempelvis den afsindige ødelæggelse af det naturskønne område Østerild/Hjardemål i Thy. Det bedste og eneste rigtige ville selvfølgelig være at sætte forbruget ned - starte med at fravælge unødvendige og dårlige varer, arbejde noget mindre og rejse skov og så af alle kræfter arbejde på, at luften, vandet og jorden bliver til at leve på og ånde i for alle levende skabninger. Det grønne er så sundt for øjnene.