EMNER

Forkerte udsagn

Som læserbrevsskribent er det dejligt at leve i et land som Danmark, hvor meningerne kan brydes frit.

IRAK-DEBATTØRER:Som læserbrevsskribent er det dejligt at leve i et land som Danmark, hvor meningerne kan brydes frit. Men det bliver mindre dejligt, når nogle læserbrevsskribenter anvender faktuelt forkerte argumenter. Bemærk, jeg skriver ikke løgne eller bevidst uhæderlige påstande, for jeg går selvfølgelig ud fra, at de fejlagtige påstande skyldes uvidenhed eller er udtryk for manglende eftertanke. Men det gør det jo ikke mindre vigtigt at tilbagevise de forkerte påstande, så de ikke forgifter den videre debat. 4.9. er der således hele 4 forkerte påstande om Irak. Først skriver hr. Cini, at deltagelsen i Irak-krigen byggede på en tyk løgn. Jeg har tidligere konstateret, at hr. Cini ikke ved meget om Irak-krigen, og jeg må nu igen minde hr. Cini om, at Danmark gik i krig, fordi Irak overtrådte våbenstilstandsbetingelserne efter den første Golfkrig. Disse indebar, at Irak skulle samarbejde med FN's våbeninspektører, og det gjorde Iraks regering ikke. Derefter skriver hr. Cini, at Danmarks tilbagetrækning byggede på en løgn om, at situationen i Irak var sikker, men det passer heller ikke. Danmark trak sig ud, fordi behovet for udenlandsk støtte til den nye irakiske regering var blevet mindre, og denne vurdering viste sig at være korrekt. Der er senere sket yderligere troppereduktioner, uden at det har destabiliseret det nye irakiske styre. Dernæst skriver hr. Cini, at de afviste irakiske asylansøgere sendes hjem til Irak med den begrundelse, at situationen i landet er sikker. Men det er forkert. De hjemsendes, fordi de ikke opfylder betingelserne for at opnå politisk asyl, og fordi den irakiske regering endelig langt om længe har erklæret sig villig til at modtage dem. Med hensyn til sikkerhedssituationen i Irak har FN vurderet, at det er sikkert for de hjemsendte at opholde sig i Irak bortset fra nogle få provinser. Endelig skriver fr. Pors, at de irakiske asylansøgere har været indespærret i Sandholmlejren i mere end 10 år, men det er faktuelt forkert. Sandheden er, at en del irakiske asylansøgere har nægtet at vende hjem til Irak, efter at de er blevet afvist med den begrundelse, at de ikke opfylder betingelserne for at få asyl. Samtidig har Irak indtil for nylig nægtet at modtage dem, og derfor har man tilbudt dem ophold i lejren, indtil de kunne hjemsendes. Hvad skulle man ellers have gjort? Ville det være rimeligt, at give dem arbejde og bolig uden for lejren, for så senere at sende dem hjem, når Irak var parat til at tage imod dem? Det ville være at skabe falske forhåbninger om, at de med tiden ville få lov til at blive. Jeg bemærker i den forbindelse, at fr. Pors er fhv. folketingsmedlem for socialdemokraterne. Jeg går derfor ud fra, at fr. Pors er enig i, at afviste asylansøgere skal udvises. Ellers burde fr. Pors jo i sin tid have stemt for, at alle, der ønsker asyl, også kan få det. Jeg skal afsluttende bemærke, at jeg ikke har noget ønske om at hænge hr. Cini og fr. Pors ud som specielt uvederhæftige. Men det er nødvendigt at påtale så graverende urigtige argumenter, hvis vi skal undgå, at flygtningedebatten udvikler sig til det rene vrøvl.