Forkerte værdier

På baggrund af Ove Hartmann Rømers indlæg (4.1.) om de handicappedes situation i Danmark efter syv år med VK-regeringen, kan jeg ikke lade være med at komme med mit første indlæg i NORDJYSKE.

Hver gang synspunkter bliver fremsat, at denne regering har svigtet, hører vi hver gang på gang, at der er blevet bevilget så og så mange penge flere under denne regering til velfærden. Men vi hører aldrig til hvad. Der er imidlertid uden diskussion så mange dokumentationer på, at denne regering, støttet af DF, har svigtet de svageste borgere. En af grundene (udover f.eks. de handicappede, hvor Ove Hartmann dokumenterer et fald på 67 pct.), er, at skattelettelser kun er kommet de beskæftigede til gode. Fremtiden ser imidlertid ikke lysere ud, for regeringen klamrer sig nu kun til skattereformen. Et af de områder, hvor jeg igennem mit arbejde ved, hvor meget denne regering, har haft brug for spindoktorer, er på energiområdet. Denne regering stoppede i 2002 det arbejde, som var blevet påbegyndt i 1992. Da indførte Nyrup-regeringen de såkaldte grønne afgifter. Men folk glemmer, hvorfor de blev indført. De blev indført på baggrund af en FN-rapport (Brundtlandsrapporten). der allerede i slutningen af 80'erne pegede på de klimaændringer, der allerede på det tidspunkt var kendt. Afgifterne skulle være med til, at Danmark kunne opfylde den nuværende klimaaftale, den såkaldte Kyoto-aftale. Godt nok fortsatte de grønne afgifter, da VK-regeringen kom til, men pristalsreguleringen blev stoppet. Og de tilskud (en del af de grønne afgifter), som tidligere blev tilbageført til vedvarende energi og energibesparelser blev også stoppet. Samtidig ansatte man den berømte Bjørn Lomborg, til at fortælle danskerne, at der var langt større problemer i verden. Så den adfærd, som folk havde fået om at spare på energi, var ikke nødvendig mere, set ud fra den nye regering. Jeg håber snart (jeg ved godt, at håbet er meget lille), at denne regering ville indse, at i den i høj grad har svigtet Danmark, så vi kan få en regering, bygget på de gamle værdier, som vi tidligere i Danmark har stået for. Jeg ved godt, den største spindoktor af alle, Anders Fogh Rasmussen, har slået meget på værdier, men det har jo vist sig at være de forkerte. Hans værdier har været nogle, der skilte danskere, i stedet for at samle os. Til slut vil jeg gerne rose NORDJYSKE for at føre en passende kritisk rolle over for regeringen på mange områder.