Forklaring udbedes

I et interview i NORDJYSKE 25. maj udtaler den radikale politiker Peder Hvid Jensen blandt andet, at vi bør tilstræbe en øget beskatning af fast ejendom til afløsning af personlig skat, der som bekendt aldrig kan blive retfærdig.

Det kan jeg da kun være enig med den radikale politiker i. Mit spørgsmål er blot, hvorfor har Det Radikale Venstre så aldrig gjort noget for at få sine ideer gennemført? Hverken i de tre år, hvor vi havde den såkaldte trekantsregering, eller i årene før eller siden har de radikale så meget som blot antydet, at man kan kunne tænke sig en slags skattereform, sådan som Retsforbundet blandt andet har foreslået gang på gang. Så De Radikale ønsker om en højere beskatning af fast ejendom til afløsning af personlig skat er vi mange, som stiller os lidt tvivlende overfor. Fordi så ville man da vel have gjort noget ved det de gange, hvor man havde en chance til at få en af sine mærkesager afprøvet i praksis. Men måske var man i det radikale parti bange for, at det skulle give Retsforbundet for meget vind i sejlene, så hellere gemme en af sine gode ideer, selv om man derved løb den risiko, at ideen aldrig blev ført ud i livet. Så Peder Hvid Jensens påstand om, at De Radikale går ind for højere ejendomsskat til afløsning af personlig skat er vi mange, som stiller os lidt tvivlende overfor. Men måske kan den radikale politiker give os en forklaring, det tillader jeg mig at håbe i al fald.