Lokalpolitik

Forklaringsbrev om biogas på vej

{ HJØRRING: Politikerne i Hjørrings byråd skal på næste møde godkendte teksten i et A4-side langt brev, som skal sendes til Tilsynsrådet ved statsamtet. Heri skal man prøve at forklare nogle ting i forbindelse med Dammen Bioenergi A/S, som Tilsynsrådet har bedt om efter klager fra Peter Hvelplund fra Enhedslisten. Side 3