Forkvinde fortsætter i front for MS

Trine

Trine

ÅRSMØDE:Trine Pertou Mach er genvalgt som forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke (MS) - en post, hun har haft siden 2007. Valget fandt sted på MS' årlige rådsmøde, hvor 72 rådsmedlemmer var samlet for at debattere MS' arbejde, lægge linjen for den kommende strategi og vælge ny bestyrelse.