Børnepasning

Forlader Biersted menighedsråd i utide

Afgangen fortsætter og afgående formand taler om samarbejdsvanskeligheder med præsten

BIERSTED:Der er fortsat stor udskiftning ved Biersted menighedsråd og kirke. Først blev stillingerne som sognemedhjælper, organist og kirkesanger ledige og ved menighedsrådsvalget i november gik otte af de ni medlemmer ud. Nu har også to medlemmer af det nye menighedsråd forladt deres poster efter fem måneder. Det er den hidtidige formand Arne Johansen og rådets kontaktperson Gunnar Lundtoft. Begge angiver samarbejdsvanskeligheder med sognepræst Carsten Wind Hansen som årsag til deres afsked. Præsten mener, at hans visioner ligger bag opbruddet. - Jeg kan ikke samarbejde med præsten, men har et fint samarbejde med det øvrige menighedsråd. Det kræver et kolossalt loyalt samarbejde at få et menighedsråd til at fungere, men det gælder for alle parter, siger Gunnar Lundtoft og henviser derudover til rådets nye formand, Bent Bjerre. Det gør også Arne Johansen, men siger: - Vi var nået til et punkt, hvor det ikke længere var muligt at etablere et samarbejde. Jeg kunne godt anføre mange årsager til min udtræden, men der er ingen grund til det, siger han. Bent Bjerre og det øvrige menighedsråd har accepteret de tos udtræden. - Vi vil prøve at trække suppleanterne ind i rådet eller arbejde videre selv. Det er selvfølgelig en træls situation, siger Bent Bjerre. Til den store udskiftning på personalesiden oplyser han, der er kommet mange ansøgninger til stillingerne. - Men nu må vi tage hinanden i ed for at undgå disse spektakler. Vi skal arbejde sammen og tale ordentligt til hinanden, siger han. Carsten Wind Hansen medgiver, der er uro. - Det er der altid i en opbrydningsfase. Hver eneste gang nogle tænker nyt, så skaber det uro, siger han. Præsten oplyser, at han vil lave om på en mangeårig tradition med, at kirken i Biersted Sogn står på ét sted. - Jeg vil finde mennesker, der synes, det er en god ting at sætte en udvikling i gang. Det kræver mennesker, som kan se visionerne og er parate til at samarbejde om disse, siger præsten og peger på samarbejdet med dagplejere, børnehaver og skole som resultater. - Der er nu et korps med 32 frivillige til kirken uden, at FDF tælles med. Før var der ingen. Der er nu børnepasning under alle gudstjenester og et sogneblad med en redaktion med syv frivillige, siger han og peger på projekter med indsamling til børn i Ukraine og konfirmander på flygtningetur, som har sat sognet på landkortet via omtale i medier. - Det kræver opbakning fra menighedsrådet og forståelse for, at det er det, man vil. Det kræver nytænkning og vil gavne sognet på lang sigt. Jeg skal holde fast i de visioner, jeg fortalte det tidligere menighedsråd, da de ansatte mig for to og et halvt år siden. Jeg håber, jeg kan være med til at gøre sognet til et engageret, udadvendt og åbent sogn, siger præsten.