Detailhandel

Forlæng momskredit

Akut behov for ekstra momskredit kan redde mange fra ødelæggende og unødvendig butiksdød.

DETAILHANDEL:Akut behov for ekstra momskredit kan redde mange fra ødelæggende og unødvendig butiksdød. Politikerne skal have ros for bankpakke II som langsigtet set en klog beslutning. Men der er altså akut behov for at give virksomhederne en likviditetsmæssig håndsrækning. Især i detailhandlen, der er særligt hårdt ramt af et svært efterår, en stækket julehandel og en svækket start på det nye år. Situationen er lige nu livsfarlig for store dele af detailhandlen. Især for specialbutikker med udvalgsvarer og fødevarer. Udviklingen tegner ødelæggende med uheldig butiksdød i mange bymidter og centre. Især mindre og mellemstore provinsbyer og handelsområder kan blive hårdt og bredt ramt af butiksdød og dermed et unødvendigt forringet servicegrundlag både indenfor butikker med dagligvarer og specialbutikker med fødevarer og udvalgsvarer Der er akut behov for en likviditetsmæssig håndsrækning ved forlængelse af momskredittet som foreslået af Dansk Erhverv og HK fra de nuværende 25 dage til 50 dage. Det vil hurtigt kunne overføre mere end 40 milliarder kr. i likviditet fra staten direkte til alle virksomheder i Danmark. Og dermed i høj grad også styrke likviditeten hos de mange kriseramte detailhandlere, der fortjener at overleve finanskrisen. Politikerne skal sadle nu med momskreditforlængelse, hvis Bankpakke II overhovedet skal have en fornuftig langsigtet værdi. I alt fald, når det gælder mindre og mellemstore virksomheder inden for handel, håndværks- og servicefag, som tegner sig for en meget stor del af de lokale danske arbejdspladser ud over landet.