Lokalpolitik

Forlænget høringsfase

Lokalplanen for det utraditionelle boligbyggeri på Garni grunden er klar til at komme ud i offentlig høring.

Høringsfasen bliver på 12 uger i stedet for de normale 8 uger, idet høringsperioden rækker ind i sommertiden. Planforslaget giver mulighed for byggeri helt op i otte etager, og det synes fire medlemmer af byrådet er for meget. De tager forbehold til lokalplanen i forhold til højden. Lokalplanforslaget drejer sig ikke kun om Garni grunden, hvor et tidligere hotel blev revet ned her i foråret. Planen giver også Hjørring Private Realskole mulighed for at udvide deres byggeri. Samtidig åbner lokalplanen for, at de eksisterende boliger langs sydsiden af Vendia kan omdannes til et nyt boligbyggeri i fem etager. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg er at Boligforeningen AB ønsker at opføre et boligkompleks med familie. og ungdomsboliger.