Forlaget Knakkens økonomi

Arkiver 1. september 2007 06:00

KNAKKEN: Svar til Kristian Visby. Overdrivelse fremmer forståelsen, som bekendt. Og det har længe været tiltrængt med en diskussion om forholdene på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted, hvor man holder en påfaldende lav profil. Kristian Visby lovpriser i en lang sang fra de varme lande idealismen i non-profit forlaget Knakken. Men det egentlige spørgsmål, hvorvidt de nu tildelte 700.000 dkr. skal forvaltes af en selvbestaltet bestyrelse med lektor og stadsarkivar Orla Poulsen som formand, lades ubesvaret. I så tilfælde bliver det uden min ringe tilslutning. Det er desuden lodret forkert, når Kristian Visby påstår, at Orla Poulsens byhistorie ikke har belastet nogen kommunal kasse. Det er almindelig kendt, at byhistorien blev bevilget en kommunal garanti til trykning og forfatterhonorar i to omgange - første gang på 250.000 kr. og anden gang på 380.000 kr. Dertil har Orla Poulsen kunnet bruge arkivet som kommunalforfatter på akademisk løn til et ukendt beløb. Det er da vistnok en ganske rundhåndet kommunal støtte. Selv velanskrevne universitetsforskere publicerer for langt mindre beløb - f.eks. modtager tidsskriftet ”Den jyske Historiker” kun 140.000 dkr. årligt af tipsmidlerne. Denne byhistorie er bortset fra en vellykket bd. 1 ikke pengene værd, fordi det historiefaglige niveau simpelt hen er for lavt. Og dette ændrer sig ikke p.g.a. en enkeltstående anmeldelse i Lokalhistorisk Journal - og nogle e-mails til Orla Poulsen, der ikke er det velkendte ”Fortid og Nutid”. Denne fadæse skal forhåbentlig ikke gentages med denne nye bevilling til Knakken. Dette såkaldte non-profit forlag har tilsyneladende råd til helsides avisannoncering på linje med danske firmaer som Arla Foods, Carlsberg, Nykredit osv. Så det er ikke sært, der er behov for penge. Aldrig har man set bøger med behov for mere reklame - jeg har i hvert fald ikke. Kristian Visby har den elskværdighed at nævne min bog om Thisted. Denne bog fik en bevilling til trykning fra Statens Humanistiske Forskningsråd på små 30.000 kr. og blev udgivet på Knakken i 1993, der søreme ikke havde råd til annoncering. Skidt - gode bøger sælger sig selv. Men derefter ophørte mine gratis bidrag til dette nonprofit forlag - og det bliver ikke genoptaget. Kristian Visby fortsætter derefter med en lovprisning af arkivets brugerservice. Dertil til kun at bemærke, at min oplevelse er stik modsat, og jeg har ikke gidet komme på stedet i årevis. Det er en kendsgerning, at besøgstallet gennem flere år har været meget lavt. Og mange foretrækker, som jeg, den direkte omfartsvej til Landsarkivet i Viborg. Men måske er der håb om forbedringer med det nyansatte personale, der selvfølgelig skal have en chance. En af årsagerne er arkivets uanstændig korte åbningstider - man-tors. kl. 13.30-17.00, hvilket er 14 ugentlige timer - og ikke mere, end flittige mennesker arbejder i døgnet. Dertil tillader man sig lange sommerferielukning på syv uger. Det er derfor stadigvæk min uforbederlige mening, at denne arv på 700.000 gør langt bedre gavn på arkivet (i overensstemmelse med ordlyden i Knud Mortensens testamente) - end hos Knakken, der har fået rigeligt i forvejen, og hvor pengene forsvinder i den blå luft. - - SVAR 1: Thisted Dagblad har indhentet denne udtalelse hos borgmester Erik Hove Olesen (S): Kaj Sekkelunds påstande har ikke rod i virkeligheden. Thisted Kommune har garanteret for kassekreditter to gange - første gang for byhistoriens bind 1 og 2., anden gang for bind 3. - men i ingen tilfælde er der indløst krav mod os, fordi udgivelserne har hvilet i sig selv, bl.a. da der ikke er udbetalt honorarer. Garantierne har i øvrigt passet til tilbuddet fra bogtrykkeren, men de er altså ikke kommet i brug. Kommunen har via gennemgang af forlagets regnskaber - som i øvrigt foretages af en kommunalt ansat regnskabsmedarbejder - påset, at der ikke er udbetalt nogen form for honorar til forfattere eller redaktører. For hver udgivelse, hvor kommunen har stillet lånegaranti, har forlaget aflagt et selvstændigt regnskab - og garantistillelsen har altså været gratis. Udgivelsen af det store tre binds værk om Thisted Købstad har derfor ikke kostet skatteyderne en krone, fordi salget alene kunne dække udgiften til trykning. Det beskedne overskud, som salget har skabt, er gået til dækning af forlagets udgivelse af andre bøger, der ikke kunne tjene sig selv ind. Kaj Sekkelund har rejst debatten på grund af arven fra afdøde Knud Mortensen. Lokalhistorisk Arkiv er en kommunal institution, og pengene skulle så gå til kommunekassen. Men alle involverede ved, at dét aldrig har været Knud Mortensens mening, og derfor har det været klart for alle, at pengene skulle kanaliseres over til Knakken, hvis formålsparagraf bl.a. sikrer, at der ikke udbetales honorarer. Jeg vil gerne understrege, at Thisted Kommune ikke ønsker at gå ind i den strid, som læserbrevsskribenten lægger op til, men jeg vil gerne tilbagevise påstandene og det urimelige angreb på en medarbejder ansat på Thisted Kommune. I øvrigt er arkivets åbningstider fastlagt af politikerne i børne-, familie- og kulturudvalget. - - - SVAR 2: Uden at blande mig i diskussionen i øvrigt skal jeg blot gøre opmærksom på, at Forlaget Knakken ikke betaler for de annoncer, der med lange mellemrum har været bragt i Thisted Dagblad og ugeaviserne. Til gengæld betaler Thisted Dagblad heller ikke for de ofte mange lokalhistoriker artikler, som Orla Poulsen eller hans medarbejdere har skrevet til avisen på min opfordring. Næste gang bliver i øvrigt i forbindelse med Thisted Dagblads 125 års jubilæum, og det er en rimelig aftale, som Thisted Dagblad i høj grad har fornøjelse af. Debatten i Thisted Dagblads spalter om Knakken slutter i øvrigt her. Hans Peter Kragh, chefredaktør, Thisted Dagblad.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...