Redningsvæsen

Forlig betyder færre penge til beredskab

Kommuner får mindre tilskud til brandfolkene

PANDRUP: Når Pandrup Brandvæsen i fremtiden rykker ud til brand, kan det blive med færre brandfolk til at slukke ilden. Det er konsekvenserne af et nyt beredskabsforlig. Forliget betyder, at brandvæsenet kan rykke ud med seks mand istedet for otte mand, som man gør nu, men det er op til byrådet at beslutte antallet af brandfolk, der skal af sted til brand. Kommunen får nemlig kun et bloktilskud, der svarer til de udgifter, som det koster at sende seks mand af sted. Forliget er allerede trådt i kraft, men foreløbig sker der ingen ændringer i Pandrup Kommune, forklarer beredskabschef Aksel Lange Nielsen. Der skal først laves en risikovurdering, før det kommer på tale af lave ændringer, og kommunerne i Hjørring Politikreds har netop fået at vide, at de bliver såkaldt stifinderkommuner. Det betyder, at der kommer til at ske et tæt samarbejde mellem kommunerne om arbejdet. Ifølge borgmester Flemming Jansen (V), som også er formand for Beredskabskommisionen, har byrådet endnu ikke drøftet eventuelle nedskæringer i beredskabet. - Det er optimalt at rykke ud med otte mand, men det bliver et problem at finde penge til det. Men vi må drøfte det politisk, når vi har fået tingene ordentligt belyst, siger Flemming Jansen. Ved Falcks nytårsparade på Pandrup Brandstation tirsdag morgen oplyste beredskabschef Aksel Lange Nielsen, at der også skal ses på beredskabsplanerne i det nye år, og han ser gerne, at der indledes et samarbejde med andre kommuner om opgaverne. - Et samarbejde kan give uprøvede muligheder, som resulterer i et endnu bedre beredskab for borgerne og virksomhederne i kommunen, sagde Aksel Lange Nielsen. Han omtalte også Redningsrådets besøg i september. Redningsrådet tager rundt i landet for at se, om brandfolkene eksempelvis kan leve op til kravene om at være hurtigt fremme ved brandstederne. Men lige netop den dag ankom brandfolkene ikke inden for de 15 minutter, som de skulle, da de blev kaldt ud til biogasanlægget i V. Hjermitslev. Det var dog ikke Pandrup Brandvæsens skyld, da alarmcentralen i Brønderslev først sendte brandfolkene fra Brønderslev af sted. Derfor blev Pandrup Brandvæsen alarmeret for sent. Efterfølgende har Falck fået en orientering om forløbet, og Aksel Lange Nielsen hæftede sig ved, at Redningsrådet gav ros for det arbejde, som brandfolkene udførte, da de nåede frem. Beredskabschefens statistik viste, at brandvæsenet havde et travlt år i 2002. I alt blev det til 104 udrykninger mod 85 året før. Faktisk skulle man helt tilbage til 1996 for at finde et år, hvor der var lige så mange udrykninger. Stigningen skyldes blandt andet antallet af fejl ved brandmeldere og blinde alarmer, men Aksel Lange Nielsen slog fast, at der ikke skyldtes ligegyldighed hos virksomhederne, som gør et stort arbejde for at få de automatiske brandalarmeringsanlæg til at virke efter hensigten. Derimod var der et fald i antallet af udrykninger til olieforureninger og naturbrande.