Forlig i sag om fyret skoleinspektør

Den 52-årige tidligere skoleleder får løn frem til oktober næste år

BROVST:Der er nu indgået forlig i sagen om den fyrede skoleinspektør på Brovst Skole, 52-årige Maja Thomsen. Forliget indebærer, at den tidligere skoleleder er fritstillet fra i mandags, og at hun får løn frem til oktober næste år, godt 300.000 kr. Derefter får hun tjenestemandspension, forudsat hun ikke finder et andet job, der fratager hende denne mulighed. Forliget er indgået mellem Maja Thomsens organisation, Danmarks Lærerforening, og Brovst Kommune og Kommunernes Landsforening. - Stillingen som skoleinspektør vil blive opslået i fagbladet Folkeskolen og aviser omgående, så vi kan få den besat hurtigst muligt, siger borgmester Mogens Gade. Der er mange udfordringer på Brovst Skole. Vi skal have skolen bragt på højkant igen, og den skal udvides for 15 mio. kr. næste år og forberedes til at være en af de centrale skoler i den kommende storkommune. Maja Thomsen, der har været inspektør på Brovst Skole siden 1. februar 2001, blev fyret for en måned siden efter længere tids utilfredshed blandt lærerne med ledelsen på skolen. I en rapport fra Nordjysk BST, som er baseret på interviews med samtlige medarbejdere på skolen, fastslås, at det psykiske arbejdsmiljø var stærkt belastet, og at det ikke ville være muligt at forbedre samarbejdet mellem leder og personale. Indtil der er ansat en ny skoleinspektør, varetages denne funktion af viceinspektør Klaus Larsen, og Per Overgaard er konstitueret viceinspektør.