Forlig koster TK Development 100 mio.

Misere i Østeuropa årsag til nedjustering på i alt 200 mio. kr.

AALBORG:Med en nedjustering på ca. 200 mio. kr. halverede udviklingsselskabet TK Development A/S i går forventningerne til 2002-overskuddet. I forvejen havde aktieanalytikere ventet en kraftig nedjustering som følge af Aalborg-firmaets tvist med køberen af syv butikscentre i Østeuropa, men nedjusteringen var større end ventet af aktieanalytikerne: - Den blev på ca. 80 mio. kr. mere end vi havde ventet, siger Peter Møller, aktiechef i Spar Nord Bank. Aktiemarkedet reagerede da også prompte ved at sende den i forvejen lavt prissatte TK-aktie yderligere 5,50 kr. ned til 65 kr. For blot et år siden, da selskabet ventede et resultat på 370-410 mio. kr. efter skat , var aktiekursen på den anden side af 200. Halvdelen af nedjusteringen er en direkte følge af et forlig med investeringsselskabet Foras Holding A/S omkring overdragelsen af seks butikscentre, heraf tre i Tjekkiet. Flere af centrene opfyldte ikke de indgåede kontrakter, som ikke var lejet ud i det aftalte omfang. På det grundlag har TK Development accepteret et samlet nedslag for de seks centre på 100 mio. kr. - Forliget har ganske vist kostet os rigtig mange penge, men det er en acceptabel pris, fordi vi har haft mange penge bundet i projekterne, hvilket har været en stor hæmsko for os. Med forliget får vi frigjort 1,3-1,4 mia. kr. til nye aktiviteter, forklarer adm. direktør Frede Clausen, TK Development. Den øvrige del af nedjusteringen skyldes ifølge Frede Clausen flere ting såsom en ophævet kontrakt med Foras om et butikscenter i Prag. Dertil kommer, at tvisten med Foras har hindret Aalborgfirmaet i at tage nye projekter ind. - Både likviditets- og mandskabsmæssigt har usikkerheden omkring de uafklarede forhold lagt beslag på enorme ressourcer. Nu har vi fået gjort de ressourcer fri, og det har stor betydning for os, siger han For næste år venter selskabet nu et resultat på 200-240 mio. kr., hvilket ifølge Spar Nords aktiechef er under det forventede. - TK Development har tabt troværdighed blandt aktienærerne, og det bliver nu straffet med en aktiekurs, som er meget lav i forhold til selskabets indre værdi og det resultat, der trods alt stadig er udsigt til. Men aktiekøberne er usikre, og der venter nu selskabet en stor opgave med at genopbygge tilliden. Tiden er inde til at opfylde forventningerne, siger Peter Møller, der forudser et kursniveau på 65-75 for TK-aktien i det næste kvartal. Frede Clausen nærer ingen tvivl om, at såvel tillid som aktiekurs igen vil rette sig. - Med forventningerne til næste år har vi taget højde for den globale afmatning, som især har slået igennem i Centraleuropa og ramt efterspørgslen på nye butikscentre, siger Frede Clausen. Han tilføjer, at egenkapitalen trods alt forrentes med 10 pct. i år og forventet 11-12 pct. næste år. - Det er vel ikke så ringe endda, siger Frede Clausen og tilføjer: - Nu er vores ambition at trimme selskabet, så vi er klar til at vende tilbage til de tidligere vækstrater, når konjunkturerne vender.