EMNER

Forlig med lodsejere om 2+1

Enighed om, at ekstra spor er en god ide

HULSIG:Nordjyllands Amt er nu klar til at gå i gang med første etape af den såkaldte 2+1-vej mellem Skagen og rundkørslen ved Hirtshalsvej. Der begyndes sådan cirka i midten, idet første etape består af en dobbeltsporet rundkørsel i krydset ved Kandestedvej - Hulsigvej og en strækning forbi Hulsig. Der var tirsdag og onsdag møder med de lodsejere, som må afgive arealere til rundkørslen og til den ekstra kørebane plus cykelstier, ligesom der blev holdt møder med de beboere, man skal orientere om projektet, selv om det ikke direkte berører deres jord. - Vi kunne konstatere at alle, vi talte med, ser frem til at forholdene bliver forbedret, og alle de lodsejere, som skal afgive arealer i forbindelse med projektet, indgik forlig med amtet, siger Inger støtt (V), som deltog i møderne som repræsentant for amtsrådet. Ud over Inger Støtt deltog også amtsrådsmedlem Svend Erik Hald, Skagen. På teknikersiden deltog landinspektør Mogens Elling og ingeniør Philip Vestergaard, Nordjyllands Amt, og Benny Frederiksen, Skagen Kommune. - Det er glædeligt, at der hos alle lodsejere var en positiv stemning overfor projektet og at alle indgik forlig med amtet om afståelse af jorden, siger Inger støtt. I forbindelse med lodsejermøderne om første tape skete der iøvrigt en lille ændring af selve projektet, idet det blev besluttet at sløjfe to parkeringslommer, som man oprindelig regnede med skulle være på strækningen ud for Hulsig by. - De to lommer er ganske unødvendige, idet der jo ikke er noget helt specielt at holde og se på. Desuden var de placeret en ganke kort strækning fra rastepladsen ved Bunken, siger Inger Støtt. Første etape er strækningen går fra lige syd for viadukten til ved Hulsigvejs nordlige udmunding i landevejen, og Nordjyllands Amt går i gang med arbejdet i midten af august.