Lokalpolitik

Forlig om boliger

Lodsejer og omkringliggende grundejere enige om udstykning

Efter den nye lokalplan må der bygges tre huse på det område, der hidtil har fungeret som fælles friareal for beboerne ved Munkeklit. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Efter den nye lokalplan må der bygges tre huse på det område, der hidtil har fungeret som fælles friareal for beboerne ved Munkeklit. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

I august 2007 besluttede Frederikshavn Kommunes udvalg for plan og miljø at stoppe et lokalplanforslag for seks boliger på et område ved Munkeklit og Sønderhede. Baggrunden for det var, at der var usikkerhed omkring ejerforholdet til det areal, hvor boligerne skule bygges. Beboerne på Munkeklit hævdede, at området tilhørte dem som fælles friareal, og at de havde ret til at få skøde på området. Problemet var, at de ikke i tide havde fået taget sig sammen til at få dannet en grundejerforening, som kunne tage skøde på det. Det var derfor en privatperson, der ifølge tingbogen ejede området, og der var opstået interesse for at udstykke det. En retssag afgjorde, at grundejerne ved Munkeklit var kommet for sent i gang. De kunne ikke få ejendomsret over området. Forlig Siden er der indgået forlig mellem beboerne ved Munkeklit og ejeren af jorden, og det er baggrunden for, at er nu kommer et nyt lokalplanforslag for området. Det er på en måde et kompromisforslag, idet det nye lokalplanforslag giver mulighed for at bygge tre boliger på arealet. Det er på den del, som ligger længst væk fra Munkeklit. Området mellem de tre nye huse og Munkeklit skal efter bestemmelserne i lokalplanforslaget i al fremtid være fælles friareal for både beboerne ved Munkeklit og ejerne af de tre nye huse. Efter lokalplanforslaget skal de nye huse opfylde energikravene som klasse 1-boliger. Det stiller store krav til boligernes energiforbrug og derfor er der efter lokalplanen ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Området er i varmeplanen udlagt som naturgasområde. De tre boliger skal orienteres øst - vest, og dét, at de bygges længst væk fra Munkeklit, betyder, at der bevares en udsigtskile ind over friarealet for sommerhusejerne ved Sønderhede. Bygningerne må højest være 5,5 meter høje, og de skal bygges som træhuse. Taget skal beklædes med tagpap.