Forlig sætter turbo på invest

Den kommunale skatteprocent forbliver 21, 4 som i nabokommunen Aalborg, grundskylden er fortsat 11 promille, og kirkeskatten 1, 23. Alligevel agter et bredt flertal i Nibe byråd bestående af Venstre og Socialdemokraterne at udvide aktiviteterne de næste tre år som led i Budgetforliget 2004, der blev vedtaget i aftes uden om SF, der ellers står bag dette års budgetforlig sammen med Venstres absolutte flertal - men uden om Socialdemokraterne. Kommunens største Skole i Nibe får fremrykket anden etape af en renovering til omkring 26 millioner kroner, der også skal indeholde et kulturhus for både unge og ældre. Det kræver dog optagelsen af et lån på 13,5 millioner kroner. Ældreplejen får tilført ekstra 1, 4 millioner om året de næste tre år, børnepasnings-garantien fortsætter, taksterne holdes stort set i ro, og en særlig kloakfond for tilført millioner. Den skal sikre, at Nibe Kommune kan klare de forventede udgifter til en renovering af det visse steder nedslidte kloaknet. De 16 medlemmer bag budetforliget for næste år afsætter dog ikke flere penge til renoveringen af Nibe Kommunes to mindste folkeskoler - i Bislev, og Sebber Skole i Valsted. Det, mener SF, er et brud på det lokale "skoleforlig", som SF indgik med Venstre tidligere i år.