Aalborg

Forløbet

Et selskab ejet af A. Enggaard A/S og et selskab ejet af Rasmussen & Stisager drev i 1990'erne selskabet Østhavnskonsortiet I/S. Østhavnskonsortiet var en af cirka 15 aktionærer i Nordjysk Transport Center A/S (NTC). NTC var indtil 1999 et datterselskab under Aalborg Havn. NTC og Aalborg Havn blev slået sammen, da Aalborg Havn blev et aktieselskab i år 2000. Aktionærerne i NTC - herunder Østhavnskonsortiet - afstod deres aktier i NTC og modtog i stedet aktier i Aalborg Havn A/S.