Formålet med nyhedsformidlingen

- sikre et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. - tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. - lægge afgørende vægt på informations- og ytringsfriheden. - lægge vægt på saglighed og upartiskhed i informationsformidlingen. - lægge særlig vægt på dansk sprog og kultur. - medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så lyttere og seere oplever et korrekt og forståeligt dansk - fremme integration. - formidle den danske kulturarv. - folkeliggøre den ny informationsteknologi. Kilde: www.dr.dk