Formålsløst foredrag

EUROPA-Parlamentets formand Hans-Gert Pöttering (PPE-DE) åbnede plenarsamlingen i januar i Strasbourg med at byde Malta og Cypern velkommen i euroen.

Som opfølgning på den situation, der var opstået i salen under underskrivelse af Charteret for Grundlæggende Rettigheder 12. december 2007 (som jeg beskrev i min sidste dagbog) understregede Pöttering, at ¿disse forstyrrelser af mødet, kan på ingen måde retfærdiggøres. At tale i Parlamentet er en demokratisk og parlamentarisk ret. At forhindre gæster i at tale er et brud på Parlamentets forretningsorden. De medlemmer, som fortsatte med at forstyrre mødet, vil blive udsat for sanktioner i forhold til forretningsordenen.¿ Formanden nævnte også, at der blev skubbet til en betjent. Det var Jens-Peter Bondes og Mogens Camres grupper, der lavede balladen. DEN slovenske premierminister Janez Jansa fremlagde det slovenske program for det næste halve år. Slovenien er det første af de nye medlemslande, der har formandskabet for EU. Han lagde ud med at fortælle om en personlig oplevelse for 20 år siden, hvor han som ung journalist blev fængslet, fordi han kritiserede det kommunistiske regime i Jugoslavien. ¿20 år efter står jeg her foran jer i Europa-Parlamentet i Strasbourg, en by jeg kan komme til uden at stoppe ved grænserne. Som formand for det Europæiske Råd kan jeg tale til jer på mit modersmål. Hvis nogen havde fortalt mig det for 20 år siden, da jeg sad i min fængselscelle, ville jeg ikke have troet et ord af det¿ sagde han. En af hovedopgaverne for slovenerne bliver at sikre, at Lissabon-traktaten kan træde i kraft 1. januar 2009, sammen med energi- og klimapolitikken og arbejdet med at sikre sund økonomisk vækst. Vestbalkan, især Kosovo, er en aktuel europæisk sag. Hele regionen har behov for en løsning hvor et europæisk perspektiv kan skabe fred og stabilitet, sagde Jansa om formandslandets program. I ANLEDNING af året for interkulturel dialog var Stormuftien af Syrien, Ahmed Bader Hassoun, inviteret til at tale i Europa-Parlamentet. Sunnimuslimernes øverste leder i Syrien ønskede at åbne en dialog og sagde mange også i mine øjne rigtige ting om fred mellem religioner og civilisationer, lige rettigheder mellem kvinder og mænd og nej til hellig krig. ¿Vi må lære vore børn i skolen, i templerne, i kirkerne og i moskéerne, at det der er helligt i universet er mennesket. Det er nødvendigt at sige, at vore børn er mere værd end de hellige skoler i verden¿ sagde han. Efter talen sad jeg med en underlig fornemmelse, som måske bedst kan forklares med, om stormuftien ville bruge den samme tale til fredagsbønnen? Ville han komme godt fra at gøre det i Damaskus? Næppe - han kunne blive stenet for nogle af udtalelserne, og derfor har det ikke noget formål, at han er indkaldt som taler. Europa-Parlamentet er et lovgivningskammer, vores religion er en privat sag. Derfor hører sådanne taler ikke hjemme under en samling mener jeg. ALLE SKAL have 14 dages fortrydelsesret på forbrugslån. Dette er en nyskabelse i et direktiv som Europa-Parlamentet vedtog med et stort flertal. De nye regler vil også gøre det lettere at sammenligne hvor meget det reelt koster at låne til forbrug. Lånerammen er 200-75.000 euro eller 1.500-562.000 kr. Der blev også vedtaget et nyt system for lufthavnsafgifter. Formålet er at forhindre, at enkelte lufthavne misbruger deres dominerende stilling og sikrer lige konkurrence for de største lufthavne. Der er 67 lufthavne, som bliver dækket af aftalen, hvor Kastrup er den eneste danske lufthavn. DER ER brug for flere penge til forskning hvis bilindustrien skal leve op til bindende mål til nedsættelse af CO2 fra udstødning. Der bliver produceret 19 mio. køretøjer om året af den europæiske bilindustri og 2,3 mio. personer er beskæftiget direkte og 10 mio. personer i tilknyttede sektorer. Det tager mellem fem og syv år at udvikle nye typer personbiler, derfor skal der være tilstrækkelig med tid til at reagere. Modsat sker der ikke noget hvis vi ikke opstiller klare mål og presser industrien. Flertallet mener, det er realistisk at reducere den gennemsnitlige udledning af CO2 fra nye biler til 125g/km i 2015 og der bør arbejdes for mere vidtrækkende mål efter 2015. Europa-Parlamentet ønsker bedre beskyttelse mod sygdom og ulykker på arbejdspladser. Kommissionen blev kritiseret for ikke at opstille klare krav og mål for nedbringelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Det er interessant at nogle medlemslande har dobbelt så høje ulykkesprocenter for deltidsansatte som for fastansatte. Endelig bør tiden efter en arbejdsulykke eller sygdom for at komme tilbage i arbejde prioriteres højt. [ Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem (V) af Europa-parlamentet. E-mail: niels.busk@europarl.europa.eu.