Formand afsat på årsmøde

HJEDS: Formanden for Hjeds Kultur og forsamlingshus Hans Mikkelsen blev stemt ud ved kampvalg på husets generalforsamling. Det stod klart efter afstemningen om valg til bestyrelsen. Flertallet af de 25 fremmødte valgte at støtte et nyt medlem til bestyrelsen. Det blev Susanne Christensen fra Kirketerp. Hvad der ligger bag afgørelsen kom ikke frem. Men en kendsgerning er det, at det har været et aktivt år, hvor den store om- og tilbygning har taget meget tid. Der har ikke altid været enighed i bestyrelsen om omfanget af byggeriet. Der fremkom ikke mange kritiske bemærkninger til formandens beretning om byggeriet, men derimod en del ros af resultatet. Regnskabet viste, at forbedringen løb op i 865.000 kroner. Heraf har det været nødvendigt at låne de 435.000 kroner. Resten er tilskud fra Støvring kommune, dels i indsamlede og opsparede midler. At der er lån i huset tog Hans Mikkelsen ikke tungt. Han mente, at huset nu fremtræder i en stand så mange vil leje det. Et fremlagt budget viste, at man godt kan klare forpligtelserne. I øvrigt viste det ordinære regnskab et overskud på 27.000 kroner. Den ny bestyrelse konstituerer sig senere med ny formand.