EMNER

Formand begejstret for fusion

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Graver Margith Koch er både ansat ved kirkegården i Stenild og Grynderup og gift med graveren i Rørbæk, Anders Koch. Dermed har ægteparret i øjeblikket tre menighedsråd som arbejdsgivere. Arkivfoto: Lars Pauli

RØRBÆK:Pensionist Bent Mejlby har været formand for menighedsrådet i Rørbæk de sidste 11 år og hilser sognepræst Herluf S. Christensens forslag om en sammenlægning yderst velkommen. - Jeg har selv siddet i den nedsatte arbejdsgruppe, hvor vi har gennemgået hele processen. Personligt er jeg overbevist om, at det vil være forbundet med mange besparelser at danne et fælles menighedsråd for de tre sogne, erklærer han. Sognepræst Herluf S. Christensen er automatisk medlem af alle tre menighedsråd, og en fusion vil ifølge Bent Mejlby lette præstens arbejde væsentligt. - Det indgår dog ikke i arbejdsgruppens overvejelser, at der fremover måske ligefrem bliver færre gudstjenester i hver af de tre kirker. Men på sigt kunne jeg da godt forestille mig at det kunne blive aktuelt, tilføjer Bent Mejlby. Rod for kirkeansatte Flere af de ansatte ved kirkerne arbejder i dag for flere af de tre menighedsråd, hvilket menighedsrådsformanden i Rørbæk finder utroligt besværligt. - Det betyder reelt flere arbejdsgivere og en masse administrativt bøvl. Det samme gør sig gældende ved ansættelsessamtaler, pointerer Bent Mejlby og tilføjer: - Eksempelvis er den ledige stilling som organist ved Stenild Kirke netop blevet besat af Natalia Pedersen. Hun skal efter eget ønske indtil videre kun fungere som vikar ved Rørbæk og Grynderup Kirke, fordi hun endnu ikke har afsluttet sin organistuddannelse. Kirkegårdsgraveren i Grynderup er også ansat på kirkegården i Stenild og gift med graveren i Rørbæk, og Stenild og Grynderup Kirke deler også kirkesanger. Vil løse kandidatmangel En anden stor fordel ved en sammenlægning er efter Bent Mejlbys mening at kunne finde kandidater, der vil opstille til et menighedsråd. I de sidste 18 år under sognepræst Herluf S. Christensens virke har der aldrig været kampvalg med flere opstillingslister, og mulige kandidater har generelt aldrig ligefrem stået i kø i de tre sogne for at blive medlem af et menighedsråd. - Her i Rørbæk har det dog ikke voldt problemer at besætte samtlige seks pladser, men eksempelvis i Stenild har det flere gange været et problem. Dette tror jeg vil være løst med det planlagte fælles menighedsråd bestående af blot ni medlemmer fra de tre sogne, erklærer Bent Mejlby med overbevisning i stemmen. Han har ikke selv planer om at genopstille ved valget 11. november. - Efter 12 år har jeg vist gjort min pligt, mener formanden.

Forsiden