Formand: Der var ikke nok styr på pengene

Musikskolens bestyrelse var rystet over, at skolen skyldte kommunen over 700.000 kroner

HOBRO:Ingen mistillid til lederen, men han valgte selv at gå. Sådan lyder udlægningen af konflikten på Hobro Musikskole i bestyrelsesformand Preben Christensens umiddelbare version. Men når avisen spørger ind til baggrunden, siger han, at bestyrelsen ikke var tilfreds med den måde, leder Jan Flindt håndterede økonomien på. - Det er lederens ansvar at gøre bestyrelsen opmærksom på den økonomiske situation. Der har lederen ikke gjort godt nok. Under hans sygefravær opdagde vi, at vi havde et mellemværende med Hobro Kommune på over 700.000 kroner. Kommunen udbetaler løn til lærerne, men musikskolen skal så løbende overføre penge, men det var ikke sket. Vi var målløse, og jeg fik et chok. Vi kan ikke bruge kommunen som kassekredit, siger Preben Christensen, der også er socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for teknisk udvalg. Jan Flindt svarer igen med ordene "sludder og politisk spilfægteri". - Året før havde vi også dette mellemværende, og det var Preben Christensen udmærket klar over. Det handler jo om, at institutioner som musikskolen ikke har likvide midler. Hvis vi fik udbetalt det kommunale tilskud forud 1. januar, kunne vi klare den. Men når indtægterne kommer i store klumper forår og efterår, er der ikke penge til de løbende betalinger. Himmerlands Egnsteater var jo i akkurat samme situation for nylig, mener Jan Flindt. Han sender penge til kommunen i januar, men det skete ikke i år, fordi han blev sygemeldt. Stillingsbeskrivelse Preben Christensen siger, at de økonomiske forhold spillede ind, da bestyrelsen besluttede at slå stillingen som leder op. - Men havde Jan Flindt på forhånd været parat til at acceptere den nye stillingsbeskrivelse, tror jeg, vi ville have lavet kontrakt med ham med det samme. Vi slog stillingen op og håbede, han ville tænke sig om og søge den. Men det ønskede han ikke. Sådan ser Jan Flindt slet ikke på sagen: - Jeg har aldrig på den måde fået tilbud om at acceptere den nye stillingsbeskrivelse. Jeg blev bedt om skriftlige kommentarer, og dem gav jeg bestyrelsen. Jeg foreslog blandt andet, at man lavede en fuldtidsstilling, der kombinerede ledelse og undervisning, men med mere tid til det administrative, siger Jan Flindt. Ansvaret Det forfærdelige regnskab i 2003 giver anledning til debat om ansvar. - I sidste ende har bestyrelsen ansvaret for regnskabet. Men lederen har også. Han er ansat og får løn for at styre økonomien. Lederen har også et medansvar for, at vi ikke fik startet blandt andet støtteforeningen, siger Preben Christensen. Han kan godt forsvare, at bestyrelsen på trods af den stramme økonomi ofrede 13.000 kroner på Montanas have. - Den have så ud ad Pommeren til. Det var nødvendigt at rydde op. Preben Christensen erkender, at det var et uheldigt tidspunkt, at Jan Flindt blev opsagt som underviser på skolen. - Men han kunne ikke fortsætte. Det ville være uheldigt, at den nye leder skulle være leder for den tidligere. Det dur ikke. NORDJYSKE Stiftstidende har også bedt om en kommentar hos Susse Wortmann, der er forældrerepræsentant i bestyrelsen. Hun ønsker ikke at udtale sig og henviser til, at bestyrelsen har besluttet, at formanden fører ordet.

Forsiden