Formand er meget lydhør

Han garanterer, at politikerne vil lytte til konstruktive input

Formand for Social- og sundhedsudvalget, Thomas Krog (SF), er enige med Danske Handicaporganisationers lokalformand, Fridolin Laager i, at handleplanerne flere steder er luftige. - Jeg vil give Fridolin ret i, at de godt kan blive bedre. Derfor håber jeg også, at DH - og alle andre med fingeren på pulsen - kan komme med rigtig gode input. Jeg garanterer, at vi vil lytte til dem, for jeg sidder jo ikke selv med alle guldkornene, siger udvalgsformanden. - Noget er luftigt, og jeg vil gerne se på, om de kan gøres mere konkrete ud fra de input, vi forhåbentlig får fra organisationer og andre, der har konstruktive forslag til forbedringer. Thomas Krog understreger, at såvel handicappolitik som tilhørende handleplaner er væsentlige. - Jeg har netop gjort mig til talsmand for, at det var vigtigt, at handleplanerne også blev sendt i høring. I den oprindelige model, skulle handicappolitikken vedtages, og så skulle handleplanerne udarbejdes efterfølgende. Politisk synes vi, at handicappolitikken er central, og derfor er planerne nu i høring. Thomas Krog tilføjer, at en barriere i forhold til at efterkomme eventuelle ønsker kan være økonomi. - Men vi er meget lydhøre, siger han og fremhæver en god dialog med parterne på området.

Forsiden