Nibe

Formand fik genvalg

NIBE:Frank Christensen, gennem en årrække formand for Nibe Pensionistforenings mere end 400 medlemmer blev på foreningens årsmøde forleden genvalgt til endnu en periode. Til gengæld fik foreningen såvel ny næstformand i skikkelse af Jytte Jensen som kasserer i skikkelse af Kaj Knudsen. Ud af bestyrelsen gik Witna Eskildsen og Eskil Jensen begge efter eget ønske. Frank Christensen havde forinden valgrunden kunnet berette om et år med masser af aktivitet, og i den anledning rettede han en tak til medlemmerne - dem er der p.t. 472 af - for stor opbakning om de forskellige arrangementer.