Formand: Flyt fokus fra sygdom til patient

Udvalg efterlyser den menneskelige dimension i behandlingen

Formanden for Patientstøtteudvalget i Kræftens Bekæmpelse, Erik Rasmussen, mener, at sundhedsvæsenet glemmer mennesket            i sin iver efter at behandle sygdommen. 
Foto: Erik refner/scanpix

Formanden for Patientstøtteudvalget i Kræftens Bekæmpelse, Erik Rasmussen, mener, at sundhedsvæsenet glemmer mennesket i sin iver efter at behandle sygdommen. Foto: Erik refner/scanpix

NORDJYLLAND:Sagen om den unge mand fra Frederikshavn, der aldrig kom tilbage til livet på trods af en vellykket operation, vækker harme i Patientstøtteudvalget, under Kræftens Bekæmpelse. - Uden at kende sagen i detaljer, lyder det som et af de grelle eksempler på hvor galt det går når behandlingen af selve sygdommen bliver vigtigere end patienten, siger chefredaktør Erik Rasmussen, der er formand for patientstøtteudvalget. Erik Rasmussen har selv været igennem en kræftsygdom, og det var ikke nogen ubetinget positiv oplevelse, selv om lægerne fik bugt med kræftsygdommen. - Overgangen fra sygdommen tilbage til livet kan være dybt traumatisk, og en af de mest ubehagelige overraskelser i mit liv har været at blive rask, konstaterer Erik Rasmussen. Han efterlyser en forståelse af den menneskelige dimension i kræftbehandlingen. - Man er nødt til at flytte fokus fra sygdommen til patienten, så man ikke blot laver en plan for, hvordan sygdommen skal behandles, men derimod en samlet strategi for det hele menneske, som også skal omfatte genoptræning og rehabilitering. - Den mentale strålekanon skal køres i stilling, som Erik Rasmussen udtrykker det. Patientstøtteudvalgets formand forsøger at gøre op med forestillingen om, at når kræftcellerne er væk, så er patienten rask. - Omgivelserne forventer, at man er glad og lykkelig, og lægerne synes pludselig ikke, man er interessant længere. - Men en kræftdiagnose er så traumatisk, at patienten stadig er ramponeret både fysisk og psykisk, også når behandlingen er afsluttet. Erik Rasmussen slår til lyd for, at der bliver taget hånd om kræftpatienterne længe efter, at de er blevet udskrevet. - Ellers kommer vi til at se en stor gruppe førtidspensionister, som bærer rundt på traumer og handicaps i stedet for at få det nye liv, de skulle have, når de blev fri af deres kræftsygdom. Patientstøtteudvalget under Kræftens Bekæmpelse har for nylig være drivkraft i en stor undersøgelse, der viser, at sundhedsvæsenet overser og underprioriterer en række af kræftpatienternes menneskelige behov. - Det er ikke en kritik af de behandlere, der hver dag gør et stort arbejde for kræftpatienterne, men derimod en kritik af et system og en struktur, der ikke er gearet til at tage brede menneskelige hensyn.