Nibe

Formand fortsætter

NIBE:Gert Kristensen, der netop på Nibe Erhvervsråds generalforsamling har aflagt bestyrelsens beretning, er blevet genvalgt til en ny tørn som formand for rådet. Det skete på den ny bestyrelses første møde. Som næstformand og kasserer får han henholdsvis Michael Møller og og Henrik Svenningsen, mens Arne Segerstrøm tager sig af sekretærfunktionen. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev der også sat navne på rådets repræsentanter i Nibe Produktionsskoles bestyrelse og Nibe Invest. Det blev henholdsvis Peter Kinly og Michael Møller. Sidstnævnte skal desuden sammen med Gert Kristensen repræsentere bestyrelsen i Nibe Kommunes udviklingsråd.